Image default

Bộ Thông tin và Truyền thông là gì? Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Thông tin Truyền thông?

Bộ Thông tin và Truyền thông ( Ministry of Information and Communications ( MIC ) ) là gì ? Bộ Thông tin và Truyền thông trong Tiếng Anh là gì ? Chức năng, trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông ?

Bộ Thông tin và Truyền thông thực ra đã được xây dựng từ ngày 28/8/1945, với tên gọi là Bộ Thông tin, Tuyên truyền của nhà nước Nước Ta dân chủ Cộng hòa.

Trải qua thời hạn lịch sử vẻ vang lâu bền hơn, mặc dầu biến hóa nhiều tên gọi khác nhau như Bộ tuyên truyền, Bộ văn hóa truyền thống, Bộ văn hóa – Thông tin – Thể thao và du lịch và đến năm 2007 Bộ thông tin và Truyền thông chính thức được Quốc hội khóa XII phê chuẩn xây dựng, tuy nhiên, công dụng và trách nhiệm của Bộ về cơ bản về cơ bản là giống nhau, nhưng lai có sự biến hóa để tương thích với tình hình tăng trưởng của quốc gia hiện tại.

Cơ sở pháp lý:

– Nghị định số 17/2017 / NĐ-CP lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Thông tin và truyền thông.

1. Bộ Thông tin và Truyền thông là gì?

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của nhà nước, thực thi công dụng quản trị nhà nước về báo chí truyền thông ; xuất bản, in, phát hành ; bưu chính ; viễn thông ; tần số vô tuyến điện ; công nghệ thông tin, điện tử ; phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và quản trị nhà nước những dịch vụ công trong những ngành, ngành nghề dịch vụ thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của bộ.

Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Bộ Thông tin và Truyền thông trong Tiếng Anh là gì?

Bộ Thông tin và Truyền thông trong Tiếng Anh là “Ministry of Information and Communications (MIC)”.

3. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tương ứng với mỗi công dụng, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có những trách nhiệm, quyền hạn riêng, đơn cử :

Một là, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí ( bao gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn):

– Hướng dẫn, chỉ huy, tổ chức triển khai thực thi quy hoạch tăng trưởng và quản trị báo chí truyền thông trong cả nước, văn phòng đại diện thay mặt cơ quan thường trú ở quốc tế của những cơ quan báo chí truyền thông Nước Ta đã được Thủ tướng nhà nước phê duyệt ;

– Tổ chức thông tin cho báo chí truyền thông và quản trị thông tin của báo chí truyền thông ; triển khai việc đo kiểm và công bố số liệu tương quan đến hoạt động giải trí báo chí truyền thông theo lao lý của pháp lý ;

– Hướng dẫn kỹ thuật về giải pháp, tiến trình dữ gìn và bảo vệ thông tin và mạng lưới hệ thống quản trị thông tin trong thực thi pháp luật của pháp lý về tiếp cận thông tin ;

– Ban hành quy định tổ chức triển khai hội thi, hội thảo chiến lược, liên hoan báo chí truyền thông ;

– Kiểm tra báo chí truyền thông lưu chiểu ; quản trị mạng lưới hệ thống lưu chiểu báo chí truyền thông in vương quốc ; thực thi lưu chiểu điện tử báo nói, báo hình, báo điện tử theo pháp luật của pháp lý ; kiểm tra việc tổ chức triển khai thực thi phát ngôn và phân phối thông tin cho báo chí truyền thông của những cơ quan hành chính nhà nước theo pháp luật của pháp lý ;

– Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ trợ, tạm đình chỉ, đình chỉ, tịch thu những loại giấy phép trong ngành báo chí truyền thông, phát thanh, truyền hình ; cấp, tịch thu thẻ nhà báo ; đồng ý chấp thuận việc họp báo theo pháp luật của pháp lý về báo chí truyền thông ;

– Hướng dẫn việc hoạt động giải trí của báo chí truyền thông và nhà báo trong cả nước, phối hợp với những cơ quan có tương quan quản trị hoạt động giải trí của báo chí truyền thông Nước Ta tương quan đến quốc tế và hoạt động giải trí báo chí truyền thông của người quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế tại Nước Ta ;

– Có quan điểm về việc chỉ định người đứng đầu những cơ quan báo chí truyền thông theo pháp luật của pháp lý về báo chí truyền thông ; – Quản lý nội dung, chất lượng và giá dịch vụ phát thanh, truyền hình theo lao lý của pháp lý.

Hai là, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xuất bản, in, phát hành:

– Hướng dẫn, chỉ huy, tổ chức triển khai triển khai quy hoạch mạng lưới xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đã được Thủ tướng nhà nước phê duyệt ;

– Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ trợ, tạm đình chỉ, đình chỉ, tịch thu những loại giấy phép trong ngành xuất bản, in, phát hành theo pháp luật của pháp lý ;

– Xác nhận và quản trị ĐK xuất bản của nhà xuất bản, ĐK hoạt động cơ sở in, ĐK hoạt động giải trí in so với loại sản phẩm không phải cấp phép, ĐK hoạt động giải trí phát hành xuất bản phẩm, ĐK hoạt động giải trí xuất bản điện tử, phát hành xuất bản phẩm điện tử theo pháp luật của pháp lý ;

– Tổ chức đánh giá và thẩm định xuất bản phẩm theo pháp luật của pháp lý ; tổ chức triển khai kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu và quản trị việc lưu chiểu xuất bản phẩm ; tổ chức triển khai việc đặt hàng và đưa xuất bản phẩm tới vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo ; tổ chức triển khai hội chợ xuất bản phẩm cấp vương quốc và quản trị việc phát hành xuất bản phẩm ra quốc tế theo lao lý của pháp lý ;

– Quyết định đình chỉ, tịch thu, tịch thu, cấm lưu hành và tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm pháp lý ;

– Cấp, gia hạn, tịch thu chứng từ hành nghề chỉnh sửa và biên tập theo pháp luật của pháp lý ;

– Quản lý những hoạt động giải trí tương hỗ xuất bản theo lao lý của pháp lý ;

– Có quan điểm về việc chỉ định, không bổ nhiệm, không bổ nhiệm tổng giám đốc ( giám đốc ), tổng biên tập nhà xuất bản.

Ba là, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại:

– Chủ trì, phối hợp với những cơ quan tương quan hướng dẫn, chỉ huy triển khai kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án thông tin đối ngoại ;

– Hướng dẫn nội dung và việc cung ứng thông tin đối ngoại cho những cơ quan thông tấn, báo chí truyền thông của Nước Ta ;

– Chủ trì, phối hợp kiểm tra, nhìn nhận hiệu suất cao công tác làm việc thông tin đối ngoại của những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực TW, những cơ quan báo chí truyền thông, xuất bản trong và ngoài nước ;

– Xây dựng chính sách trao đổi, phối hợp, phân phối, san sẻ thông tin giữa những cơ quan nhà nước với những cơ quan báo chí truyền thông ;

– Theo dõi, tổng hợp, báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước việc tổ chức triển khai phân phối thông tin lý giải, làm rõ những thông tin xô lệch về Nước Ta trên những ngành nghề dịch vụ.

Bốn là, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin điện tử:

– Quản lý về dịch vụ game show điện tử và dịch vụ nội dung thông tin, ứng dụng phân phối thông tin trên mạng viễn thông, mạng Internet theo pháp luật của pháp lý ;

– Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ và thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận về trò chơi điện tử trên mạng và thông tin điện tử trên mạng theo quy định của pháp luật.

Năm là, thực hiện quản lý nhà nước về thông tin cơ sở và hệ thống đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện:

– Hướng dẫn, chỉ huy và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch về hoạt động giải trí thông tin cơ sở ;

– Xây dựng những nội dung thông tin tuyên truyền thuộc tính năng, trách nhiệm của bộ và hướng dẫn tổ chức triển khai tiến hành thực thi ;

– Hướng dẫn việc kiến thiết xây dựng và hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống thông tin cơ sở : Đài truyền thanh cấp xã ; bản tin thông tin cơ sở ; tài liệu không kinh doanh thương mại ship hàng hoạt động giải trí thông tin cơ sở ; thông tin trực tiếp qua báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin cơ sở ; bảng tin công cộng và những hình thức hoạt động giải trí thông tin cơ sở khác và mạng lưới hệ thống đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện ;

– Tổ chức cung ứng thông tin, quản trị nội dung thông tin của mạng lưới hệ thống thông tin cơ sở và mạng lưới hệ thống đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện trên khoanh vùng phạm vi cả nước.

Sáu là, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bưu chính:

– Hướng dẫn, tổ chức triển khai và kiểm tra triển khai chính sách, chủ trương, kế hoạch, dự án Bất Động Sản, đề án, chương trình về bưu chính ; tổ chức triển khai kiểm tra hạng mục, chính sách tương hỗ và hoạt động giải trí đáp ứng dịch vụ bưu chính công ích theo lao lý của pháp lý ;

– Quy định về giá cước và chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính dành riêng, dịch vụ công ích trong hoạt động giải trí phát hành báo chí truyền thông, dịch vụ bưu chính ship hàng cơ quan Đảng, Nhà nước và những dịch vụ bưu chính khác theo pháp luật của pháp lý ;

– Quản lý tem bưu chính, bảo đảm an toàn trong hoạt động giải trí bưu chính theo thẩm quyền ;

– Quản lý bộ mã bưu chính vương quốc, bộ mã số tem bưu chính Nước Ta ;

– Cấp, sửa đổi, bổ trợ, tịch thu giấy phép bưu chính ; cấp, sửa đổi, bổ trợ văn bản xác nhận thông tin hoạt động giải trí bưu chính ;

– Quy định theo thẩm quyền và hướng dẫn hoạt động giải trí của mạng bưu chính công cộng và mạng bưu chính ship hàng cơ quan Đảng, Nhà nước ;

– Phối hợp quản trị về cạnh tranh đối đầu và xử lý tranh chấp trong ngành nghề dịch vụ bưu chính, bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của người sử dụng dịch vụ bưu chính theo pháp luật của pháp lý.

Xem thêm: Ngành báo chí học những gì?

Bảy là, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về viễn thông:

– Hướng dẫn, chỉ huy, tổ chức triển khai triển khai quy hoạch, kế hoạch, chương trình, chính sách, chủ trương tăng trưởng viễn thông và Internet ; quản trị thị trường viễn thông ; phát hành hạng mục, lao lý khoanh vùng phạm vi, đối tượng người tiêu dùng, giá cước dịch vụ, viễn thông công ích và chính sách, mức tương hỗ doanh nghiệp triển khai góp vốn đầu tư hạ tầng viễn thông, cung ứng dịch vụ viễn thông công ích theo lao lý của pháp lý ;

tổ chức triển khai thực thi chương trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích ; tổ chức triển khai, quản trị triển khai trách nhiệm viễn thông công ích do Nhà nước giao ;

– Chủ trì, phối hợp hướng dẫn và quản trị về cạnh tranh đối đầu và xử lý đề xuất kiến nghị trong ngành nghề dịch vụ viễn thông, ứng dụng viễn thông và Internet ; bảo vệ quyền hạn người sử dụng dịch vụ viễn thông, ứng dụng viễn thông và Internet theo lao lý của pháp lý ;

– Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ trợ, tạm đình chỉ, đình chỉ và tịch thu những loại giấy phép viễn thông theo pháp luật của pháp lý ;

– Ban hành và tổ chức triển khai triển khai quy hoạch và những pháp luật về quản trị và sử dụng kho số viễn thông và tên miền, địa chỉ Internet ; phân chia, tịch thu kho số viễn thông và tên miền, địa chỉ Internet ; thiết kế xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phát hành và tổ chức triển khai thực thi những pháp luật về đấu giá, chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet, lao lý chi tiết cụ thể về đấu giá kho số viễn thông, tài nguyên Internet và hạng mục kho số viễn thông, tài nguyên Internet được đấu giá;

– Ban hành chính sách, chủ trương, pháp luật và tổ chức triển khai triển khai quản trị giá cước và khuyến mại trong ngành viễn thông và Internet theo lao lý của pháp lý ; trấn áp, đình chỉ vận dụng giá cước viễn thông khi doanh nghiệp viễn thông áp đặt, phá giá giá cước viễn thông gây mất không thay đổi thị trường viễn thông, làm thiệt hại đến quyền, quyền lợi hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp viễn thông khác và Nhà nước.

Chỉ đạo và hướng dẫn thực thi chính sách báo cáo giải trình, kế toán, truy thuế kiểm toán ship hàng hoạt động giải trí quản trị giá cước viễn thông và Internet ;

– Ban hành và tổ chức triển khai thực thi những pháp luật về quản trị liên kết những mạng viễn thông ;

– Quy định theo thẩm quyền và hướng dẫn hoạt động giải trí của mạng viễn thông dùng riêng Giao hàng những cơ quan Đảng, Nhà nước ;

– Hướng dẫn việc thiết kế xây dựng, tiến hành quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động ; chỉ huy, hướng dẫn, kiểm tra việc san sẻ và sử dụng chung hạ tầng viễn thông ;

– Hướng dẫn, chỉ huy công tác làm việc bảo vệ bảo đảm an toàn hạ tầng, bảo mật an ninh thông tin trong hoạt động giải trí viễn thông theo pháp luật của pháp lý ;

– Quản lý chất lượng viễn thông và Internet ; kiến thiết xây dựng, quản trị, quản lý và vận hành phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn chuyên ngành viễn thông và Internet ;

– Thiết lập, quản trị, quản lý và vận hành, khai thác mạng lưới hệ thống tích lũy và quản lý số liệu viễn thông và mạng lưới hệ thống chuyển mạng di động giữ nguyên số thuê bao ;

– Thiết lập, quản trị, quản lý và vận hành, khai thác bảo vệ bảo đảm an toàn mạng lưới hệ thống sever tên miền vương quốc, trạm trung chuyển Internet vương quốc.

Tám là, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về  công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử:

– Hướng dẫn, chỉ huy, tổ chức triển khai triển khai kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch, chủ trương, chương trình, đề án, dự án Bất Động Sản tăng trưởng công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử ;

– Trình cấp có thẩm quyền phát hành hoặc phát hành theo thẩm quyền chủ trương tặng thêm, ưu tiên góp vốn đầu tư tăng trưởng công nghiệp công nghệ thông tin ; công bố hạng mục và thiết kế xây dựng chương trình tăng trưởng những mẫu sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm ;

– Thẩm định những chương trình, kế hoạch, dự án Bất Động Sản tăng trưởng công nghiệp công nghệ thông tin, những nội dung thực thi thương mại, thực thi góp vốn đầu tư trong ngành nghề dịch vụ công nghiệp công nghệ thông tin, những dự án Bất Động Sản tăng trưởng mẫu sản phẩm công nghệ thông tin dùng nguồn vốn khoa học và công nghệ tiên tiến của những bộ, ngành, địa phương ;

– Ban hành hoặc trình cấp thẩm quyền phát hành tiêu chuẩn nhìn nhận, ghi nhận về tính năng, tính năng kỹ thuật của mẫu sản phẩm công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử ; chính sách chủ trương quản trị và tăng trưởng khu công nghệ thông tin tập trung chuyên sâu ;

– Cấp, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, nhân lực công nghệ thông tin; ban hành, công nhận các chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin;

– Tổ chức những hoạt động giải trí tương hỗ thực thi góp vốn đầu tư, thực thi thương mại về công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử ; – Thực hiện quản trị chất lượng so với loại sản phẩm, dịch vụ thuộc ngành nghề dịch vụ công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử. Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông còn thực thi những trách nhiệm, quyền hạn khác theo lao lý của pháp lý.

Tin liên quan

Ngành Truyền thông quốc tế là gì? Học ngành Truyền thông quốc tế ra trường làm gì?

khoinganhtt

1 số Ngành Quan Hệ Công Chúng Trường Nhân Văn Tphcm, Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

khoinganhtt

Ngành quan hệ công chúng là gì? Học gì? Ra trường làm gì?

khoinganhtt

Leave a Comment