Image default

Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí (mã số chuyên ngành 603)

Đào tạo trình độ ĐH ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in. Sinh viên được xét cấp học bổng địa thế căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Báo chí .

1. Thời gian đào tạo:

4 năm.

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa:

Chương trình toàn khóa gồm 175 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần – 165 tiết)

Ngành Báo chí,

3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

Người được giảng dạy có năng lực triển khai những chức trách của một phóng viên báo chí, biên tập viên ( hoàn toàn có thể chuyên về ngành hình ảnh ) ; quản trị phòng ban trình độ tại những cơ quan báo, tạp chí, hãng tin, đài phát thanh, đài truyền hình ;

Làm cán bộ điều tra và nghiên cứu, giảng dạy tại những cơ sở huấn luyện và đào tạo và nghiên cứu và điều tra khoa học về báo chí – truyền thông online ; làm cán bộ công dụng trong những cơ quan chỉ huy, quản trị báo chí – truyền thông online hoặc triển khai những chức trách công tác làm việc yên cầu sự hiểu biết có mạng lưới hệ thống, cơ bản về lý luận và kiến thức và kỹ năng nhiệm vụ báo chí – truyền thông online .

Ngoài ra, người được đào tạo và giảng dạy còn có năng lực thích ứng rộng để hoàn toàn có thể triển khai những chức trách công tác làm việc tại những cơ quan, đơn vị chức năng có tương quan đến báo chí – tiếp thị quảng cáo như : những cơ quan văn hoá – tư tưởng ; những cơ quan, tổ chức triển khai tiếp thị quảng cáo và quan hệ công chúng ; những bộ phận thông tin tổng hợp của những cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai xã hội …

4. Chuẩn đầu ra:

4.1. Kiến thức

Người học được trang bị kiến thức và kỹ năng chung, cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. Ngoài ra, người học được trang bị những kỹ năng và kiến thức cơ bản, mạng lưới hệ thống về lý luận và kiến thức và kỹ năng nhiệm vụ ngành báo chí – truyền thông online, chuyên ngành Ảnh báo chí.

Cụ thể : những kỹ năng và kiến thức nền tảng về lý luận, lịch sử vẻ vang ngành truyền thông online – báo chí, nhất là kiến thức và kỹ năng lý luận chuyên ngành báo chí, ảnh báo chí ; những kỹ năng và kiến thức về triết lý và kiến thức và kỹ năng tác nghiệp báo chí nói chung, ngành nghề dịch vụ ảnh báo chí nói riêng …

4.2. Kỹ năng

Trên cơ sở kỹ năng và kiến thức ngành và chuyên ngành được trang bị cơ bản và mạng lưới hệ thống, hình thành nhận thức và thái độ hành nghề đúng, người học được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản để hoàn toàn có thể hành nghề tương thích với chức vụ được giảng dạy là phóng viên báo chí, biên tập viên trong tòa soạn báo chí, nhân viên cấp dưới tiếp thị quảng cáo, PR ( quan hệ công chúng ), ….

Như kiến thức và kỹ năng chớp lấy tình hình, tiếp cận sự kiện thông tin, tích lũy và giải quyết và xử lý … tin tức báo chí ; tổ sản xuất mẫu sản phẩm báo chí – truyền thông online, tổ chức triển khai chức sự kiện, giải quyết và xử lý khủng hoảng cục bộ … ; người học có kiến thức và kỹ năng đi sâu chụp và chỉnh sửa và biên tập ảnh thời sự báo chí .

4.3. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

Những người được đào tạo và giảng dạy theo chương trình này phải có trình độ giác ngộ chính trị và lập trường, tư tưởng vững vàng ; có ý thức dân tộc bản địa và ý thức yêu nước thâm thúy ; có năng lượng hoạt động giải trí nhiệm vụ báo chí – tiếp thị quảng cáo để hoàn toàn có thể hội nhập bình đẳng trong hoạt động giải trí nghề nghiệp khu vực và trên quốc tế ; có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thái độ quả cảm trong cuộc đấu tranh bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản và Nhà nước Nước Ta,

Chống lại những thủ đoạn và hành vi phá hoại chính sách ; cổ vũ và hướng dẫn quần chúng tham gia kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ; có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật và niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm cao, mê hồn nghề nghiệp, tác phong thao tác khoa học, tráng lệ, cầu thị trên cơ sở nhận thức đúng đắn, vừa đủ và tự giác về vai trò, vị thế xã hội của báo chí – truyền thông online .

Người được huấn luyện và đào tạo phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ và trách nhiệm công dân của một nhà báo .
Người được huấn luyện và đào tạo tăng trưởng sức khỏe thể chất và những phẩm chất về tâm ý, tương thích với những nhu yếu, yên cầu của hoạt động giải trí nghề nghiệp báo chí .

4.4. Trình độ Ngoại ngữ

Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu ( tương tự 500 điểm TOEIC hoặc 510 điểm TOEFL hoặc 5.0 điểm IELTS ) .

4.5. Trình độ Tin học

Người học sau khi tốt nghiệp có kỹ năng và kiến thức tin học tin học ứng dụng trình độ B, có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác làm việc .

5. Chương trình đào tạo:

Gồm một số môn học đặc thù sau:

5.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (68 đvht):

– Pháp luật đại cương

– Quản lý hành chính nhà nước

– Chính trị học đại cương

– Nguyên lý quản trị kinh tế tài chính

– Xây dựng Đảng

– Cơ sở văn hóa truyền thống Nước Ta

– Tiếng Việt thực hành thực tế

– Thống kê và giải quyết và xử lý tài liệu

– Văn học Việt Nam và nước ngoài (chuyên đề)

– Lý luận văn học

– Phương pháp luận điều tra và nghiên cứu khoa học
– …..

5.2. Khối kiến thức cơ sở ngành (26 đvht):

– Lý thuyết truyền thông online

– Cơ sở lý luận báo chí

– Pháp luật và đạo đức nghề nghiệp nhà báo

– Ngôn ngữ báo chí

– Biên tập văn bản báo chí

– Cơ sở lý luận ảnh báo chí

– Quan hệ công chúng

– Tâm lý báo chí

– …..

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành (59 đvht):

– Lịch sử báo chí

– Các mô hình báo chí tân tiến

– Lao động nhà báo

– Tác phẩm báo chí

– Kỹ thuật nhiếp ảnh văn minh

– Tạo hình nhiếp ảnh

– Phương thức làm tin

– Viết phóng sự

– Ảnh tin

– Ảnh phóng sự

– Ảnh thời sự, tài liệu, thẩm mỹ và nghệ thuật

– Tổ chức ảnh trên các sản phẩm truyền thông

– Tổ chức hoạt động giải trí cơ quan báo chí

– Kỹ thuật – công nghệ tiên tiến làm báo tân tiến
– …..

Xem thêm: Ngành truyền thông quốc tế thi khối nào?

Tin liên quan

22 điểm có nên đăng ký học ngành Báo chí ở Sài Gòn?

khoinganhtt

Ngành Truyền thông thi khối nào? Điểm chuẩn và các tổ hợp môn xét tuyển

khoinganhtt

Tìm hiểu thêm về chuyên ngành Báo chí Đa phương tiện

khoinganhtt

Leave a Comment