Image default

Điểm chuẩn Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền 2021 chính thức

Xem ngay bảng điểm chuẩn 2021 trường Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền – điểm chuẩn AJC được chuyên trang của chúng tôi update sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển những ngành được huấn luyện và đào tạo tại trường HVBCVTT năm học 2021 – 2022 đơn cử như sau :

Điểm chuẩn học viện Báo Chí Tuyên Truyền 2021

Trường Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành huấn luyện và đào tạo hệ ĐH chính quy năm 2021. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành chi tiết cụ thể tại đây :

Điểm chuẩn HV Báo Chí và Tuyên Truyền 2021 xét theo điểm thi

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Học viện Báo chí và Tuyên Truyền 2021 đã chính thức được công bố vào ngày 16/9.

Điểm chuẩn học viện Báo Chí và Tuyên Truyền 2021-1

Điểm chuẩn học viện Báo Chí và Tuyên Truyền 2021-2

Điểm chuẩn học viện Báo Chí và Tuyên Truyền 2021-3

Điểm chuẩn học viện Báo Chí và Tuyên Truyền 2021-4

Điểm chuẩn học viện Báo Chí và Tuyên Truyền 2021-5

Điểm sàn học viện Báo Chí và Tuyên Truyền 2021

Trường học viện chuyên ngành báo chí và tuyên truyền công bố ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào năm 2021 đơn cử như sau :

1. Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021 Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

– Đối với các ngành có tổ hợp môn chính nhân hệ số 2 (tổng điểm 3 môn đã nhân hệ số): 22,0 điểm.

– Các ngành còn lại: 16,0 điểm.

Mức điểm này gồm có điểm thi theo tổng hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng người tiêu dùng, khu vực.

2. Điều kiện bổ sung:

Thí sinh ĐK xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần thỏa mãn nhu cầu những điều kiện kèm theo sau :

– Tính đến thời gian xét tuyển đã tốt nghiệp Trung học đại trà phổ thông hoặc tương tự ;

– Có tác dụng xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông đạt 6,0 trở lên ;

– Hạnh kiểm từng năm học trong 3 năm Trung học đại trà phổ thông xếp loại Khá trở lên. Thí sinh chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về điều kiện kèm theo nộp hồ sơ ( học lực, hạnh kiểm ) theo pháp luật của Học viện. Trong trường hợp thí sinh đạt điểm xét tuyển nhưng không phân phối nhu yếu về điều kiện kèm theo nộp hồ sơ, Học viện không công nhận trúng tuyển.

Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền học bạ 2021

Ngày 5/8, HV Báo chí Tuyên truyền công bố điểm trúng tuyển ĐH năm 2021 theo phương pháp xét tuyển học bạ Trung học đại trà phổ thông và thủ tục xác nhận nhập học trong thời điểm tạm thời. Chi tiết như sau :

Điểm chuẩn học viện Báo Chí và Tuyên Truyền 2021 xét học bạ

Đợt bổ sung: 

Ngày 13/8, trường học viện chuyên ngành Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm trúng tuyển ĐH năm 2021 theo phương pháp xét tuyển học bạ Trung học đại trà phổ thông và thủ tục xác nhận nhập học ( đợt bổ trợ ). Xem cụ thể dưới đây.

Điểm chuẩn học viện Báo Chí và Tuyên Truyền 2021 xét học bạ đợt bổ sung

* Điểm chuẩn xét tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp 2021

Hội đồng tuyển sinh ĐH chính quy năm 2021 Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông tin về việc tuyển sinh diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 ( do không hề tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2 ) vào ĐH chính quy, đơn cử như sau : – Là thí sinh đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 ;

–  Đồng thời có điểm trung bình cộng 5 học kỳ bậc THPT lớp 12 (không tính điểm học kỳ II năm lớp 12) đạt 6,0 trở lên, hạnh kiểm Khá trở lên.

Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền xét tuyển kết hợp 2021

Ngày 3/8, trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông tin điểm trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học trong thời điểm tạm thời so với thí sinh trúng tuyển ĐH năm 2021 theo phương pháp xét tuyển phối hợp ( Đợt bổ trợ ).

Điểm chuẩn Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền 2021 xét tuyển kết hợp

Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền 2020 

Trường Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành giảng dạy hệ ĐH chính quy năm 2020. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành chi tiết cụ thể tại đây :

Xem điểm chuẩn Học viện Báo Chí xét theo điểm thi năm 2020

Điểm chuẩn chính thức của trường Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền năm 2020 được update mới nhất như sau :

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và tuyên truyền 2020 chính thức_1

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và tuyên truyền 2020 chính thức_2

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và tuyên truyền 2020 chính thức_3

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và tuyên truyền 2020 chính thức_4

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và tuyên truyền 2020 chính thức_5

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và tuyên truyền 2020 chính thức_6

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và tuyên truyền 2020 chính thức mới nhất Điểm xét tuyển theo tác dụng thi tốt nghiệp THPT 2020 được xác lập theo chuyên ngành dựa trên tổng điểm những môn thi pháp luật cho từng nhóm ngành xếp từ cao xuống thấp.

– Đối với những ngành / chuyên ngành thuộc nhóm 2 không có môn nhân thông số : Điểm xét tuyển ( thang điểm 30 ) được xác lập như sau : Điểm xét tuyển ( làm tròn đến 2 chữ số thập phân ) = Tổng điểm ba môn thi theo tổng hợp đã ĐK + Điểm ưu tiên / khuyến khích ( nếu có ).

– Đối với những ngành / chuyên ngành thuộc nhóm 1 có môn Năng khiếu báo chí, nhóm 3 có môn Lịch sử và nhóm 4 có môn tiếng Anh nhân thông số 2 : Điểm xét tuyển ( thang điểm 40 ) được xác lập như sau : Điểm xét tuyển ( làm tròn đến 2 chữ số thập phân ) = Tổng điểm ba môn thi sau khi đã nhân thông số theo tổng hợp đã ĐK + Điểm ưu tiên / khuyến khích x 4/3 ( nếu có )

Điểm chuẩn Báo Chí Tuyên Truyền 2020 xét theo học bạ

Dưới đây là list điểm chuẩn xét học bạ của trường học viện chuyên ngành Báo Chí Tuyên Truyền năm 2020 như sau : Mã ngành : 7229001 Ngành Triết học : 7 điểm Mã ngành : 7229008 Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học : 6.5 điểm Mã ngành : 7310102 Ngành Kinh tế chính trị : 8.2 điểm Mã ngành : 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền sở tại nhà nước : 7 điểm Mã ngành : 7310301 Ngành Xã hội học : 8.4 điểm Mã ngành : 7320104 Ngành Truyền thông đa phương tiện : 9.27 điểm Mã ngành : 7320105 Ngành Truyền thông đại chúng : 9.05 điểm Mã ngành : 7340403 Ngành Quản lý công : 8.1 điểm Mã ngành : 7760101 Ngành Công tác xã hội : 8.3 điểm Mã ngành : 527 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế tài chính : 8.57 điểm Mã ngành : 528 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý ( chất lượng cao ) : 8.2 điểm Mã ngành : 529 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý : 8.4 điểm Mã ngành : 530 Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động giải trí tư tưởng – văn hóa truyền thống : 7 điểm Mã ngành : 531 Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học tăng trưởng : 7 điểm Mã ngành : 533 Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh : 7 điểm Mã ngành : 535 Ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa tăng trưởng : 7 điểm Mã ngành : 536 Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công : 6.5 điểm Mã ngành : 538 Ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chủ trương : 7 điểm Mã ngành : 532 Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội : 7 điểm Mã ngành : 537 Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước : 7.5 điểm Mã ngành : 801 Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản : 8.6 điểm Mã ngành : 802 Ngành Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử : 8.4 điểm Mã ngành : 7229010 Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : 8.6 điểm Mã ngành : 602 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in : 7.7 điểm Mã ngành : 603 Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí : 7.04 điểm Mã ngành : 604 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh : 7.86 điểm Mã ngành : 605 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình : 8.17 điểm Mã ngành : 606 Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình : 6.65 điểm Mã ngành : 607 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử : 8.02 điểm Mã ngành : 608 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình ( chất lượng cao ) : 7.61 điểm Mã ngành : 609 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử ( chất lượng cao ) : 7.19 điểm Mã ngành : 610 Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành tin tức đối ngoại : 8.9 điểm Mã ngành : 611 Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và tiếp thị quảng cáo quốc tế : 8.9 điểm Mã ngành : 614 Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông online toàn thế giới ( chất lượng cao ) : 9.1 điểm Mã ngành : 615 Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp : 9.25 điểm Mã ngành : 616 Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing ( chất lượng cao ) : 9.2 điểm Mã ngành : 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh : 9 điểm

Mã ngành: 7320107    Ngành Truyền thông quốc tế: 9.2 điểm    

Mã ngành : 7320110 Ngành Quảng cáo : 8.85 điểm

Điểm chuẩn học bạ học viện Báo Chí Tuyên Truyền 2020-1

Điểm chuẩn học bạ học viện Báo Chí Tuyên Truyền 2020-2

Điểm chuẩn học bạ học viện Báo Chí Tuyên Truyền 2020-3

Điểm chuẩn học bạ học viện Báo Chí Tuyên Truyền 2020-4

Điểm chuẩn học bạ học viện Báo Chí Tuyên Truyền 2020-5

Điểm chuẩn học bạ học viện Báo Chí Tuyên Truyền 2020-6

Bảng điểm chuẩn học bạ của trường học viện chuyên ngành Báo Chí Và Tuyên Truyền năm 2020 Chỉ tiêu xét tuyển học bạ của trường HVBC&TT chiếm 30 % trên tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020.

Cụ thể : – Ngành Báo chí : Điểm xét tuyển = ( A + B * 2 ) / 3 + Điểm ưu tiên / khuyến khích ( nếu có ). – Các ngành nhóm 2 : Điểm xét tuyển = A + Điểm ưu tiên / khuyến khích ( nếu có ). – Nhóm 3 ngành Lịch sử : Điểm xét tuyển = ( A + C * 2 ) / 3 + Điểm ưu tiên / khuyến khích ( nếu có ). – Các ngành nhóm 4 : Điểm xét tuyển = ( A + D * 2 ) / 3 + Điểm ưu tiên / khuyến khích ( nếu có ).

Trong đó : A = Điểm TBC 5 học kỳ trung học phổ thông ( không tính học kỳ II năm lớp 12 ). B = Điểm thi Năng khiếu Báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. C = Điểm TBC 5 học kỳ môn Lịch sử trung học phổ thông ( không tính học kỳ II năm lớp 12 ). D = Điểm TBC 5 học kỳ môn Tiếng Anh trung học phổ thông ( không tính học kỳ II năm lớp 12 ).

Xem điểm chuẩn Học viện Báo Chí 2019

Các em học viên và cha mẹ hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm thông tin điểm chuẩn trường học viện chuyên ngành báo chí tuyên truyền của năm 2019 như sau :

7229001 – Ngành Triết học 

D01, R22 : 18 điểm A16 : 18 điểm C15 : 18 điểm

7229008 – Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

D01, R22 : 16 điểm A16 : 16 điểm C15 : 16 điểm

7310102 – Ngành Kinh tế chính trị

D01, R22 : 19.95 điểm A16 : 19.7 điểm C15 : 20.7 điểm

7310202 – Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

D01, R22 : 17.25 điểm A16 : 17.25 điểm C15 : 18 điểm

7310301 – Ngành Xã hội học

D01, R22 : 19.65 A16 : 19.15 C15 : 20.15

7320104 – Ngành Truyền thông đa phương tiện

D01, R22 : 23.75 A16 : 23.25 C15 : 24.75

7320105 – Ngành Truyền thông đại chúng

D01, R22 : 22.35 A16 : 21.85 C15 : 23.35

7340403 – Ngành Quản lý công

D01, R22 : 19.75 A16 : 19.75 C15 : 19.75

7760101 – Ngành Công tác xã hội

D01, R22 : 19.85 A16 : 19.35 C15 : 20.35

527 – Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

D01, R22 : 20.5 A16 : 19.25 C15 : 21.25 Các khối ngành khác, những em xem thông tin chi tiết cụ thể trong bảng điểm chuẩn dưới đây :

Xem bảng điểm chuẩn Học viện báo chí và tuyên truyền năm 2019_1

Xem bảng điểm chuẩn Học viện báo chí và tuyên truyền năm 2019_2

Xem bảng điểm chuẩn Học viện báo chí và tuyên truyền năm 2019_3

Xem bảng điểm chuẩn Học viện báo chí và tuyên truyền năm 2019_4

Xem bảng điểm chuẩn Học viện báo chí và tuyên truyền năm 2019_5

Xem bảng điểm chuẩn Học viện báo chí và tuyên truyền năm 2019_6

Xem bảng điểm chuẩn Học viện báo chí và tuyên truyền năm 2019_7

Xem bảng điểm chuẩn Học viện báo chí và tuyên truyền năm 2019_8

Xem bảng điểm chuẩn Học viện báo chí và tuyên truyền năm 2019_9

Xem bảng điểm chuẩn Học viện báo chí và tuyên truyền năm 2019_10

Xem bảng điểm chuẩn Học viện báo chí và tuyên truyền năm 2019

Tra cứu điểm chuẩn trường Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền 2018

Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm bảng điểm chuẩn tuyển sinh ĐH năm 2018 của trường Học Viện Báo Chí cụ thể tại đây :

Xem điểm chuẩn học viện báo chí tuyên truyền năm 2018 chuẩn nhất

Xem điểm chuẩn học viện báo chí tuyên truyền năm 2018 chuẩn nhất_2

Xem điểm chuẩn học viện báo chí tuyên truyền năm 2018 chuẩn nhất_3

Xem điểm chuẩn học viện báo chí tuyên truyền năm 2018 chuẩn nhất_4

Xem điểm chuẩn học viện báo chí tuyên truyền năm 2018 chuẩn nhất_5

Xem điểm chuẩn học viện báo chí tuyên truyền năm 2018 chuẩn nhất_6

Xem điểm chuẩn học viện chuyên ngành báo chí tuyên truyền năm 2018 chuẩn nhất Trên đây là hàng loạt nội dung điểm chuẩn của trường Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền năm 2021 và những năm trước đã được chúng tôi update khá đầy đủ và sớm nhất đến những bạn.

Ngoài Điểm chuẩn Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền 2021 chính thức các bạn có thể tham khảo thêm điểm trúng tuyển đại học 2021 mới nhất của các trường khác tại đây:

Xem thêm: Mức lương Ngành Quản trị kinh doanh 

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Tin liên quan

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tài chính – Marketing năm 2022

khoinganhtt

Ngành báo chí-7320101: Học gì, học ở đâu, ra trường làm gì?

khoinganhtt

Tìm hiểu ngành nghề: Ngành Truyền thông quốc tế (Mã XT: 7320107)

khoinganhtt

Leave a Comment