Image default

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là trường được thành lập vào năm 1962 và nhanh chóng trở thành một đơn vị đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, cán bộ công tác xây dựng Đảng cùng các chuyên ngành về báo chí, truyền thông,… trong cả nước. Năm học 2020-2021, Trường Học viện Báo chí Tuyên truyền tiếp tục thông tin tuyển sinh với các ngành và chỉ tiêu cụ thể sau đây.

I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

  • Tên trường: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  • Tên tiếng Anh: Academy of Journalism & Communication (AJC)
  • Mã trường: HBT
  • Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học
  • Loại trường: Công lập
  • Địa chỉ: 36 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
  • SĐT: (84-024) 37.546.963
  • Email: website@ajc.edu.vn
  • Website: https://ajc.hcma.vn
  • Facebook: facebook.com/ajc.edu.vn/

học viện báo chí tuyên truyền

Hình ảnh trường Học viên Báo chí Tuyên truyền

II. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

Học viện Báo chí tuyên truyền là trường đào tạo nên rất nhiều giảng viên lý luận, cán bộ công tác xây dựng Đảng, các phóng viên, biên tập viên trong cả nước. Trong năm học 2020 trường tiếp tục tuyển sinh với những ngành học và chỉ tiêu sau đây:

STT Ngành học Mã ngành Mã chuyên ngành Chỉ tiêu Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển
1 Báo chí, chuyên ngành Báo in 602 50 –  Ngữ văn, NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ, Toán(R15)

–  Ngữ văn, NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ, Tiếng Anh (R05)

–  Ngữ văn, NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ, Khoa học tự nhiên (R06)

–  Ngữ văn, NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ, Khoa học xã hội (R16)

2 Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh 604 50
3 Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình 605 50
4 Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử 607 50
5 Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao 608 40
6 Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao 609 40
7 Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí 603 40 –  Ngữ vãn, NĂNG KHIẾU ẢNH BÁO CHÍ, Toán (R07)

–   Ngữ văn, NĂNG KHIẾU ẢNH BÁO CHÍ, Tiếng Anh (R08) “ Ngữ văn, NĂNG KHIẾU ẢNH BÁO CHÍ, Khoa học tự nhiên (R09)

–  Ngữ văn, NĂNG KHIẾU ẢNH BÁO CHÍ, Khoa học xã hội (R17)

8 Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình 606 40 –   Ngữ văn, NĂNG KHIẾU QUAY PHIM TRUYỀN HÌNH, Toán (R11)– Ngữ văn, NĂNG KHIẾU QUAY PHIM TRUYỀN HỈNH, Tiếng Anh ( R12 )– Ngữ văn, NĂNG KHIẾU QUAY PHIM TRUYỀN HÌNH, Khoa học tự nhiên ( R13 )– Ngữ văn, NĂNG KHIẾU QUAY PHIM TRUYỀN HÌNH, Khoa học xẩ hội ( R18 )
9 Truyền thông đại chúng 7320105 100  Nhóm 2:– Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội ( C15 )– Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên ( A16 )– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh ( D01 )
10 Truyền thông đa phương tiện 7320104 50
11 Triết học 7229001 40
12 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7229008 40
13 Kinh tế chính trị 7310102 40
14 Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế 100
15 Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) 40
16 Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý 50
17 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước 7310202 50
18 Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa 527 50
19 Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển 528 50
20 Chính trị học, chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí minh 529 40
21 Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển 535 50
22 Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công 536 40
23 Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách 538 50
24 Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quàn lý xã hội 532 50
25 Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước 537 50
26 Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuẩt bản 801 50
27 Xuất bản, chuyên ngànhXuất bản điện tử 802 50
28 Xã hội học 7310301 50
29 Công tác xã hội 7760101 50
30 Quản lý công 7340403 50
31 Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đàng Cộng sản Việt Nam 7229010 40 Nhóm 3:– Ngữ văn, LỊCH sử, Địa lý ( C00 )– Ngữ văn, LỊCH sử, Toán ( C03 )

–  Ngữ văn, LỊCH sử, Tiếng Anh (D14)

– Ngữ văn, LỊCH sử, Giáo dục đào tạo công dân ( C19 )

32 Truyền thông quốc tế 7320107 50  Nhóm 4 :Tiếng anh, ngữ văn, toán ( D01 )Tiếng anh, ngữ văn, khoa học tự nhiên Tiếng anh, ngữ văn, khoa học xã hội
33 Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại 610 50
34 Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế 611 50
35 Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyên thông toàn càu (chất lượng cao) 614 40
36 Quan hệ công chúng chuyên ngành quan hệ công chúng chuyên nghiệp 615 50
37 Quan hệ công chúng chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) 616 80
38 Quảng cáo 7320110 40
39 Ngôn ngữ anh 7220201 50

Xem cụ thể thông tin tuyển sinh các ngành của Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020 tại đây

Xem thêm: Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in (mã số chuyên ngành 602)

III. THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG HỌC HỌC VIỆN BÁO CHI TUYÊN TRUYỀN

1. Đối tượng xét tuyển

– Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông– Thí sinh là người quốc tế được xét tuyển theo lao lý hiện hành của Bộ GD&ĐT

2. Thời gian xét tuyển

Thời gian xét tuyển của Học viện Báo chí Tuyên truyền theo lao lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với hình thức quy đổi điểm lelts / Tofl thí sinh nộp chứng từ ( bản sao công chứng ) về cho nhà trường .

Xem thêm: Ngành báo chí truyền thông là gì?

3. Hồ sơ xét tuyển

– Phiếu ĐK xét tuyển / dự tuyển ĐH năm 2020– 01 bản sao công chứng học bạ trung học phổ thông– 02 phong bì dán tem có ghi địa chỉ và thông tin thí sinh– 03 ảnh 3 × 4 .

4. Phạm vi tuyển sinh

Học viện Báo chí Tuyên truyền tuyển sinh trên khoanh vùng phạm vi cả nước .

5. Phương thức tuyển sinh

– Kết hợp thi tuyển và xét tuyển so với ngành học Báo chí– Xét tuyển theo địa thế căn cứ hiệu quả trung học phổ thông Quốc gia so với nhóm ngành 2,3,4 .

+ Nhóm ngành 2 : Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế, Kinh tế chính trị, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Xuất bản, Công tác xã hội, Quản lý công Và Quản lý Nhà nước .

+ Nhóm ngành 3 : Ngành Lịch sử, lịch sử vẻ vang Đảng Cộng sản Việt Nam

+ Nhóm ngành 4 : Quảng cáo, Truyền thông quốc tế, Quan hệ công chúng, Ngôn ngữ Anh- Xét tuyển theo học bạ với 30 % chỉ tiêu của từng ngành / chuyên ngành+ Thí sinh các trường chuyên / năng khiếu sở trường đạt học lực giỏi, hạnh kiểm tốt trong cả 3 năm học trung học phổ thông được ĐK xét tuyển tổng thể các ngành. Thí sinh thuộc đối tượng người dùng này khi đăng kí xét tuyển chuyên ngành Báo chí phải đạt 5 điểm trở lên ( thang điểm 10 ) mới đủ điều kiện kèm theo xét tuyển .

+ Thí sinh học sinh các trường trung học phổ thông, công lập khác ( không phải trường chuyên hoặc năng khiếu sở trường ) đạt học lực giỏi, hạnh kiểm tốt trong cả 3 năm trung học phổ thông được ĐK xét tuyển bằng học bạ với các ngành sau của trường : Kinh tế, Kinh tế chính trị, Triết học, Chủ nghĩa xã hội học, Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Xuất bản, Công tác xã hội, Xã hội học, Quản lý công, Quảng lý nhà nước, Lịch sử Đảng .

6. Quy định học phí của trường

Học phí tại Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền được phân theo hệ đơn cử :– Đối với ngành huấn luyện và đào tạo giảng viên lý luận chính trị như Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí minh được miễn học phí .

– Hệ đại trà học phí 269.700đồng/tín chỉ (toàn khóa với 142 tín chỉ)

– Hệ chất lượng cao : 771.200 đồng / tín chỉ

Hi vọng những thông tin  về tuyển sinh của Trường Học viện Báo và chí Tuyên truyền trên phần nào sẽ giúp thí sinh có thêm kiến thức để lựa chọn ngành học, trường học phù hợp nhất.

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: trangtuyensinh.com.vn@gmail.com

Tin liên quan

Học ngành Quan hệ công chúng ra trường làm gì?

khoinganhtt

Chi tiết mức tăng học phí của các đại học năm 2022, nhiều trường tăng mạnh

khoinganhtt

Ngành Quản lý thông tin ra làm gì? Ngành tiềm năng của tương lai

khoinganhtt

Leave a Comment