Image default

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ Sở TP. Hồ Chí Minh

Giới thiệu tổng quan Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai cơ sở đào tạo và giảng dạy của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông .
Trường tập trung chuyên sâu nâng cao vào 2 ngành chính : ngành đào tạo và giảng dạy và điều tra và nghiên cứu khoa học công nghệ .

Học Viện Công Nghệ bưu chính viễn thông

Lĩnh vực đào tạo

Học viên tập trung chuyên sâu giảng dạy cán bộ khoa học công nghệ về ngành nghề dịch vụ Viễn thông, Điện tử, Công nghệ tin tức, Quản trị kinh doanh thương mại, Kế toán, Truyền thông Đa Phương tiện và Marketing ở những bậc Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ theo chương trình chuẩn vương quốc và quốc tế theo những hình thức khác nhau như tập trung chuyên sâu, phi tập trung chuyên sâu, liên thông, văn bằng 2, huấn luyện và đào tạo từ xa, vừa làm vừa học .

Không những vậy, trường mở thêm các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ phục vụ nhu cầu phát triển ngành Bưu chính viễn thông và của xã hội. Tổ chức các khoá đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ trong các lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh…

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ

Học viện tiến hành các hoạt động nghiên cứu về chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển mạng lưới và dịch vụ Bưu chính viễn thông, về tổ chức quản lý và quản trị kinh doanh, về khoa học – công nghệ, thông tin khoa học và chuyển giao công nghệ để phục vụ nhu cầu phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Cơ quan Nhà nước và Xã hội. Không những thế, trường thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo cho các cơ quan, đơn vị ngoài Tập đoàn

Bên cạnh đó, điều đáng chú ý quan tâm là những dịch vụ tư vấn về khoa học công nghệ, tham gia thẩm định và đánh giá về mặt khoa học công nghệ những dự án Bất Động Sản khu công trình của Tập đoàn, của Nhà nước và những thành phần kinh tế tài chính, tham gia thiết kế xây dựng những tiêu chuẩn kỹ thuật, giám định, thống kê giám sát chất lượng thiết bị mẫu sản phẩm trong ngành nghề dịch vụ Bưu chính, Viễn thông, Điện tử và Tin học .

Chương trình đào tạo

Hiện nay, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh gồm những chương trình đào tạo và giảng dạy từ bâc Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Đại học liên thông, Đại học văn bằng 2, Đại học vừa làm vừa học …
Chương trình ĐH gồm có những ngành nghề huấn luyện và đào tạo sau đây :

  • Kỹ thuật điện tử, truyền thông
  • Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử
  • Công nghệ thông tin
  • An toàn thông tin
  • Công nghệ đa phương tiện
  • Quản trị kinh doanh
  • Marketing
  • Kế toán

Xem thêm: Ngành Công nghệ truyền thông học những gì?

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Tin liên quan

Ngành Digital Marketing Hướng đi mới!

khoinganhtt

Ngành Digital marketing là học những gì, thi khối nào, học những môn nào?

khoinganhtt

Học ngành Quan hệ công chúng ra trường làm gì?

khoinganhtt

Leave a Comment