Image default

Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in (mã số chuyên ngành 602)

Đào tạo trình độ ĐH ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in. Sinh viên được xét cấp học bổng địa thế căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Báo chí .

1. Thời gian đào tạo:

4 năm.

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa:

Chương trình toàn khóa gồm 175 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần – 165 tiết)

3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

Người được đào tạo và giảng dạy có năng lực triển khai những chức trách của phóng viên báo chí, biên tập viên, nhân viên cấp dưới nhiệm vụ tiếp thị quảng cáo – PR, hoặc đảm nhiệm cức trách quản trị phòng ban trình độ tại những cơ quan báo, tạp chí, hãng tin, đài phát thanh, đài truyền hình ;

Làm cán bộ điều tra và nghiên cứu, giảng dạy tại những cơ sở đào tạo và giảng dạy và nghiên cứu và điều tra khoa học về báo chí – tiếp thị quảng cáo ; làm cán bộ công dụng trong những cơ quan chỉ huy, quản trị báo chí – tiếp thị quảng cáo hoặc thực thi những chức trách công tác làm việc yên cầu sự hiểu biết có mạng lưới hệ thống, cơ bản về lý luận và kỹ năng và kiến thức nhiệm vụ báo chí – tiếp thị quảng cáo – PR .

báo chí

Ngoài ra, người được giảng dạy còn có năng lực thích ứng rộng để hoàn toàn có thể triển khai những chức trách công tác làm việc tại những cơ quan, đơn vị chức năng có tương quan đến báo chí – tiếp thị quảng cáo như : những cơ quan văn hoá – tư tưởng ; những cơ quan, tổ chức triển khai tiếp thị quảng cáo và quan hệ công chúng ; những bộ phận thông tin tổng hợp của những cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai chính trị – xã hội nghề nghiệp trong mạng lưới hệ thống chính trị nước ta .

Xem thêm: Tìm hiểu thêm về ngành truyền thông đại chúng.

4. Chuẩn đầu ra:

4.1. Kiến thức

Người học được trang bị kỹ năng và kiến thức chung, cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học Mác-Lênin. Ngoài ra, người học được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản, mạng lưới hệ thống về lý luận và kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp báo chí – tiếp thị quảng cáo, chuyên ngành báo in.

Cụ thể : những kỹ năng và kiến thức nền tảng về lý luận, lịch sử vẻ vang ngành truyền thông online – báo chí, nhất là kỹ năng và kiến thức lý luận ngành báo chí, chuyên ngành báo in ; những kỹ năng và kiến thức về kim chỉ nan và kiến thức và kỹ năng tác nghiệp báo chí, truyền thông online, PR ( quan hệ công chúng ) ..
Mục tiêu về kỹ năng và kiến thức là người tốt nghiệp được trang bị kỹ năng và kiến thức về báo chí tiếp thị quảng cáo nói chung, chuyên ngành báo in nói riêng một cách cơ bản và mạng lưới hệ thống, bảo vệ cơ sở hình thành nhận thức, thái độ hành nghề đúng ; trên cơ sở ấy hình thành hệ kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghề nghiệp báo chí – truyền thông online .

4.2. Kỹ năng

Trên cơ sở kỹ năng và kiến thức ngành và chuyên ngành được trang bị cơ bản và mạng lưới hệ thống, hình thành nhận thức và thái độ hành nghề đúng, người học được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản để hoàn toàn có thể hành nghề tương thích với chức vụ được huấn luyện và đào tạo là phóng viên báo chí, biên tập viên trong tòa soạn báo chí, nhân viên cấp dưới truyền thông online, PR ( quan hệ công chúng ), tổ chức triển khai của mạng lưới hệ thống chính trị ….

Như kỹ năng và kiến thức chớp lấy tình hình, tiếp cận sự kiện thông tin, tích lũy và giải quyết và xử lý … tin tức báo chí ; tổ sản xuất loại sản phẩm báo chí – truyền thông online, tổ chức triển khai chức sự kiện, giải quyết và xử lý khủng hoảng cục bộ, kỹ năng và kiến thức quản trị, tham mưu …

4.3. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

Những người được đào tạo và giảng dạy theo chương trình này phải có trình độ giác ngộ chính trị và lập trường, tư tưởng vững vàng ; có ý thức dân tộc bản địa và niềm tin yêu nước thâm thúy ; có năng lượng hoạt động giải trí nhiệm vụ báo chí – tiếp thị quảng cáo để hoàn toàn có thể hội nhập bình đẳng trong hoạt động giải trí nghề nghiệp khu vực và trên quốc tế ; có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thái độ quả cảm trong cuộc đấu tranh bảo vệ đường lối,

Chủ trương của Đảng Cộng sản và Nhà nước Nước Ta, chống lại những thủ đoạn và hành vi phá hoại chính sách, cổ vũ và hướng dẫn quần chúng tham gia kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ; có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật và niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm cao, mê hồn nghề nghiệp, tác phong thao tác khoa học, trang nghiêm, cầu thị trên cơ sở nhận thức đúng đắn, không thiếu và tự giác về vai trò, vị thế xã hội của báo chí – truyền thông online .

Người được giảng dạy phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ và trách nhiệm công dân của một nhà báo ; tăng trưởng sức khỏe thể chất và những phẩm chất về tâm ý, tương thích với những nhu yếu, yên cầu của hoạt động giải trí nghề nghiệp báo chí – truyền thông online .

4.4. Trình độ Ngoại ngữ

Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu ( tương tự 500 điểm TOEIC hoặc 510 điểm TOEFL hoặc 5.0 điểm IELTS ) .

4.5. Trình độ Tin học

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng tin học tin học ứng dụng trình độ B, có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác làm việc .

5. Chương trình đào tạo

Gồm một số môn học đặc thù sau:

5.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (68 đvht):

– Pháp luật đại cương

– Quản lý hành chính nhà nước

– Chính trị học đại cương

– Nguyên lý quản trị kinh tế tài chính

– Xây dựng Đảng

– Cơ sở văn hóa truyền thống Nước Ta

– Tiếng Việt thực hành thực tế

– Thống kê và giải quyết và xử lý tài liệu

– Văn học Nước Ta và quốc tế ( chuyên đề )

– Lý luận văn học

– Phương pháp luận điều tra và nghiên cứu khoa học
– …..

5.2. Khối kiến thức cơ sở ngành (26 đvht):

– Lý thuyết truyền thông online

– Cơ sở lý luận báo chí

– Pháp luật và đạo đức nghề nghiệp nhà báo

– Ngôn ngữ báo chí

– Biên tập văn bản báo chí

– Tâm lý báo chí

– Quan hệ công chúng

– Xã hội học báo chí
– …..

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành (59 đvht):

– Lịch sử báo chí

– Các mô hình báo chí tân tiến

– Lao động nhà báo

– Tác phẩm báo chí

– Phương thức làm tin

– Viết bài phản ánh

– Làm phỏng vấn

– Viết phóng sự

– Viết tìm hiểu

– Viết phản hồi

– Ảnh báo chí

– Tổ chức sản xuất loại sản phẩm báo in

– Tổ chức hoạt động cơ quan báo chí

– Kỹ thuật – công nghệ tiên tiến làm báo tân tiến

– Các chuyên đề báo chí
– …..

Tin liên quan

Học ngành Quan hệ công chúng ra trường làm gì?

khoinganhtt

PR trong marketing là gì? Phân biệt PR và marketing

khoinganhtt

Ngành Digital Marketing học trường nào trong năm 2022

khoinganhtt

Leave a Comment