Image default

Tìm hiểu ngành nghề: Ngành Báo chí (Mã XT: 7320101)

Giới thiệu chung về ngành

Báo chí là ngành gì?

Theo báo Thư ký Luật, Ngành Báo chí là loại sản phẩm thông tin về những sự kiện, yếu tố trong đời sống xã hội được bộc lộ trải qua chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được phát minh sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới phần đông công chúng trải qua những mô hình báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử .

nganh bao chi

Xem thêm : Chuẩn IP67 là gì ? Tìm hiểu về chuẩn IP67

Ngành Báo chí là một ngành khoa học xã hội đào tạo kiến thức về phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tế. Xây dựng chuyên môn để xử lý những vấn đề có quy mô địa phương, vùng miền.

Các trường đào tạo ngành Báo chí

Các bạn quan tâm : Ngành Báo chí ở những trường thường có điểm chuẩn dựa theo khối xét tuyển nên mỗi trường thường sẽ có nhiều mức điểm chuẩn khác nhau với ngành Báo chí nhé .
Các trường có ngành / chuyên ngành báo chí như sau :

 • Khu vực miền Bắc

Trường đào tạo Điểm chuẩn 2021 Học viện Báo chí và Tuyên truyền Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội Đại học Văn hóa Hà Nội Học viện Phụ nữ Việt Nam (ngành Truyền thông đa phương tiện) Đại học Khoa học Thái Nguyên

 • Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Trường đào tạo Điểm chuẩn 2021 Đại học Sư phạm Đà Nẵng Đại học Khoa học Huế Đại học Vinh Đại học Quy Nhơn (ngành Văn học) Đại học Khánh Hòa (ngành Văn học) Đại học Duy Tân (ngành Văn học)

 • Khu vực miền Nam

Trường đào tạo Điểm chuẩn 2021 Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM Đại học Công nghệ TPHCM (ngành Việt Nam học) Đại học Văn Hiến (ngành Xã hội học)

 • Các trường cao đẳng

Cao đẳng truyền hình Việt Nam Cao đẳng Phát thanh truyền hình I

Các khối xét tuyển ngành Báo chí

Ngoại trừ Học viện Báo chí và tuyên truyền ( R5, R6, R15, R16, R07, R08, R09, R17, R11, R12, R13, R18 ) ra thì hầu hết những trường khác đều sử dụng khối C00 để xét tuyển vào ngành Báo chí .
Các khối xét tuyển ngành Báo chí gồm có :

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối C14 (Văn, Toán, GDCD)
 • Khối C15 (Văn, Toán, KHXH)
 • Khối D01 (Toán, Văn, Anh)
 • Khối D04 (Toán, Văn, tiếng Trung)
 • Khối C00 (Văn, Sử, Địa)
 • Khối D14 (Văn, Sử, Anh)
 • Khối D15 (Văn, Địa, Anh)
 • Khối D66 (Văn, GDCD, Anh)
 • Khối D78 (Văn, KHXH, Anh)
 • Khối D83 (Văn, KHXH, tiếng Trung)
 • Khối D84 (Toán, GDCD, Anh)
 • Khối D96 (Toán, KHXH, Anh)

Chương trình đào tạo ngành Báo chí

Tham khảo chương trình đào tạo ngành Báo chí của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội.

Chi tiết chương trình như sau :
Xem thêm : Take Effect là gì và cấu trúc cụm từ Take Effect trong câu Tiếng Anh

I. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1, 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Tin học cơ sở 2 Ngoại ngữ cơ sở 1 (Tiếng Anh cơ sở 1/Tiếng Nga cơ sở 1/Tiếng Pháp cơ sở 1/Tiếng Trung cơ sở 1) Ngoại ngữ cơ sở 2 (Tiếng Anh cơ sở 2/Tiếng Nga cơ sở 2/Tiếng Pháp cơ sở 2/Tiếng Trung cơ sở 2) Ngoại ngữ cơ sở 3 (Tiếng Anh cơ sở 3/Tiếng Nga cơ sở 3/Tiếng Pháp cơ sở 3/Tiếng Trung cơ sở 3) Giáo dục thể chất Giáo dục quốc phòng – an ninh Kỹ năng bổ trợ

II. KHỐI KIẾN THỨC THEO LĨNH VỰC

Học phần bắt buộc, bao gồm:

Các phương pháp nghiên cứu khoa học Nhà nước và pháp luật đại cương Lịch sử văn minh thế giới Cơ sở văn hóa Việt Nam Xã hội học đại cương Tâm lý học đại cương Lôgic học đại cương Học phần tự chọn, bao gồm: Kinh tế học đại cương Môi trường và phát triển Thống kê cho khoa học xã hội Thực hành văn bản tiếng Việt Nhập môn Năng lực thông tin

III. KHỐI KIẾN THỨC THEO KHỐI NGÀNH

Học phần bắt buộc, bao gồm:

Báo chí truyền thông đại cương Chính trị học đại cương Ngôn ngữ báo chí Quan hệ công chúng đại cương Học phần tự chọn, bao gồm: Khoa học quản lý đại cương Mỹ học đại cương Nhập môn Quan hệ quốc tế Tâm lý học truyền thông Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội

IV. KHỐI KIẾN THỨC THEO NHÓM NGÀNH

Học phần bắt buộc, bao gồm:

Lý luận báo chí truyền thông Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông Tổ chức và hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông Học phần tự chọn, bao gồm: Tâm lý học giao tiếp Các vấn đề toàn cầu Niên luận

V. KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH

Học phần bắt buộc, bao gồm:

Lịch sử báo chí Việt Nam và thế giới Kỹ năng viết cho báo in Kỹ năng viết cho báo điện tử Kỹ thuật phát thanh và truyền hình Thiết kế và quản trị nội dung website Ảnh báo chí Biên tập văn bản báo chí Báo chí chuyên biệt Học phần tự chọn, bao gồm:

Tự chọn 1: Báo in – Báo điện tử Tổ chức và xây dựng tạp chí Kinh doanh và phát hành báo chí Truyền thông đa phương tiện Sản xuất ấn phẩm báo chí

Tự chọn 2: Phát thanh – Truyền hình Sản xuất chương trình tin tức phát thanh Sản xuất chương trình phát thanh chuyên đề Sản xuất chương trình tin tức truyền hình Sản xuất chương trình truyền hình chuyên đề

Tự chọn 3: Quan hệ công chúng – Quảng cáo Đại cương về quảng cáo Kỹ năng viết cho quan hệ công chúng Tổ chức sự kiện Các chương trình quan hệ công chúng

VI. Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

Thực tập thực tế Thực tập tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: Các loại hình báo chí truyền thông Lý luận và các thể loại báo chí truyền thông

Tin liên quan

15 thạc sĩ tốt nhất trong quan hệ công chúng trực tuyến | 2022

khoinganhtt

Ngành Truyền thông thi khối nào? Điểm chuẩn và các tổ hợp môn xét tuyển

khoinganhtt

Chương trình đào tạo Ngành Báo chí

khoinganhtt

Leave a Comment