Image default

Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình (mã số chuyên ngành 606)

Đào tạo trình độ ĐH ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình. Sinh viên được xét cấp học bổng địa thế căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Báo chí .

1. Thời gian đào tạo ngành báo chí :

4 năm.

Ngành Báo chí

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa:

Chương trình toàn khóa gồm 175 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần – 165 tiết)

3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

– Có năng lượng hoạt động giải trí nhiệm vụ báo chí để hoàn toàn có thể hội nhập bình đẳng trong hoạt động giải trí nghề nghiệp trong khu vực và quốc tế.

– Có năng lực thao tác tại những cơ quan báo chí, nhất là mạng lưới hệ thống những đài truyền hình, đài phát thanh – truyền hình.

– Có năng lực thích ứng rộng để hoàn toàn có thể triển khai những chức trách công tác làm việc tại những cơ quan đơn vị chức năng có tương quan đến báo chí và tiếp thị quảng cáo đại chúng như những cơ quan văn hóa – tư tưởng, những cơ quan, tổ chức triển khai tiếp thị quảng cáo hoạt động xã hội, những bộ phận thông tin tổng hợp của những cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai chính trị xã hội …

– Có năng lượng điều tra và nghiên cứu khoa học ship hàng giảng dạy và hoạt động giải trí thực tiễn.

– Có năng lực tham gia vào hoạt động giải trí tư tưởng của Đảng và những trách nhiệm chính trị – xã hội của Đảng và Nhà nước.

4. Chuẩn đầu ra:

4.1. Kiến thức

– Được giảng dạy cơ bản, mạng lưới hệ thống về báo chí trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước. – Có tri thức khoa học, đặc biệt quan trọng là tri thức nâng cao về quay phim truyền hình, đồng thời am hiểu rộng những khoa học có tương quan, đủ năng lực hoàn thành xong tốt trách nhiệm theo tiềm năng tổng quát đã nêu.

4.2. Kỹ năng

Sau khi hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy, sinh viên có những kiến thức và kỹ năng sau : – Kỹ năng thực thi những thể loại báo truyền hình. – Kỹ năng chỉnh sửa và biên tập tác phẩm và chỉnh sửa và biên tập chương trình truyền hình về hình ảnh. – Kỹ năng đạo diễn hình ảnh những chương trình truyền hình. – Kỹ năng tổ chức triển khai sản xuất những chương trình truyền hình.

4.3. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

– Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với chủ với tiềm năng, lý tưởng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thái độ gan góc trong cuộc đấu tranh bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản và Nhà nước Nước Ta, chống lại những thủ đoạn và hành vi phá hoại chính sách, cổ vũ và hướng dẫn quần chúng tham gia kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

– Có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật và niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm cao, mê hồn nghề nghiệp, có tác phong thao tác khoa học, tráng lệ, cầu thị trên cơ sở nhận thức rất đầy đủ và tự giác về vai trò, vị thế xã hội của báo chí và tiếp thị quảng cáo đại chúng.

4.4. Trình độ Ngoại ngữ

Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B1 khung châu Âu ( tương tự 450 điểm TOEIC hoặc 470 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS ).

4.5. Trình độ Tin học

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng tin học tin học ứng dụng trình độ B, có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác làm việc.

5. Chương trình đào tạo gồm một số môn học đặc thù sau:

5.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (68 đvht):

– Pháp luật đại cương – Chính trị học đại cương – Quản lý hành chính nhà nước – Nguyên lý quản trị kinh tế tài chính – Xây dựng Đảng

– Cơ sở văn hóa Việt Nam

– Tiếng Việt thực hành thực tế – Văn học Nước Ta và quốc tế ( chuyên đề ) – Lý luận văn học – Phương pháp luận nghiên cứu và điều tra khoa học – …..

5.2. Khối kiến thức cơ sở ngành (30 đvht):

– Lịch sử báo chí – Lý thuyết tiếp thị quảng cáo – Cơ sở lý luận báo chí – Luật pháp và đạo đức nghề nghiệp nhà báo – Ngôn ngữ báo chí – Biên tập văn bản báo chí – Tâm lý báo chí – Quan hệ công chúng – Xã hội học báo chí – …..

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành (55 đvht):

– Tác phẩm báo chí – Lao động nhà báo – Nhập môn báo truyền hình – Máy quay phim – Ánh sáng và tái tạo sắc tố – Nghệ thuật nhiếp ảnh – Kịch bản và đạo diễn truyền hình – Quay tin tức – phóng sự – Quay phối hợp – Quay ký sự – phim tài liệu – Quay truyền hình trong thực tiễn

– Dựng phim

– Âm thanh trong phim – Tổ chức sản xuất chương trình truyền hình – …..

Xem thêm: Ngành báo chí học ở đâu?

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Tin liên quan

UEF công bố điểm chuẩn trúng tuyển của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021

khoinganhtt

Chuyên ngành Truyền thông Đa phương tiện

khoinganhtt

Ngành Lưu trữ học-7320303

khoinganhtt

Leave a Comment