Image default

Ngành Lưu trữ học – Mã ngành: 7320303

Ngành Lưu trữ học là gì ?

Ngành Lưu trữ học có tên tiếng Anh là Archeology. Người học sẽ được cung ứng những kiến thức và kỹ năng lí luận và thực tiễn cơ bản về những ngành như : Văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng. Giúp người học sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể trực tiếp thực thi những nhiệm vụ cơ bản trong việc làm .

Theo học ngành Lưu trữ học, sinh viên sẽ được rèn luyện những kỹ năng mềm để có thể thích ứng được với nhiều môi trường làm việc khác nhau như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tham mưu, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tổ chức sự kiện, kỹ năng thu thập và xử lí thông tin…

Đồng thời, những bạn cũng sẽ được hướng dẫn sử dụng những thiết bị trong văn phòng hành chính, những chương trình ứng dụng tin học thông dụng trong trao đổi thông tin nhiệm vụ, giải pháp quản trị văn bản, quản trị hồ sơ và tài liệu lưu trữ .

Học ngành Lưu trữ học là học gì ?

Chương trình đào tạo và giảng dạy ngành Lưu trữ học sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về thực thi những trách nhiệm văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng, giải pháp nghiên cứu và điều tra và giảng dạy tại những trường huấn luyện và đào tạo về ngành nghề dịch vụ văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng ; những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng và kiến thức về ngành nghề dịch vụ :

Quản trị văn phòng, quản trị nhân sự, thư ký văn phòng, văn hóa truyền thống văn phòng, lễ tân, kế toán, tin học văn phòng, soạn thảo văn bản, lập hồ sơ, lưu trữ thông tin, tài liệu .

Học ngành Lưu trữ học ra trường làm gì ?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Lưu trữ học sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ có rất đầy đủ năng lượng và kỹ năng và kiến thức trình độ để tiếp đón những việc làm như :

 • Chuyên viên văn thư lưu trữ tại các văn phòng doanh nghiệp hoặc phòng hành chính của cơ quan, Lưu trữ viên các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia và các lưu trữ lịch sử khác.
 • Cán bộ văn thư chuyên trách trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp;
 • Thư ký văn phòng là trợ lí hành chính cho các cấp lãnh đạo và quản lí tại công ty doanh nghiệp. Công việc cụ thể là lên kế hoạch, lịch công tác, tổ chức lịch họp, hội nghị cho lãnh đạo.
 • Quản lý nhân sự: Chuyên tổ chức, điều hành, quản lý các nhân viên trong khu vực hoặc bộ phận văn phòng. Ví dụ như Chánh văn phòng, phó chánh văn phòng tại cơ quan hành chính Nhà nước, hay Phó phòng, Trưởng phòng hành chính tại cơ quan, doanh nghiệp.
 • Hành chính văn phòng: Làm việc ở khu vực hoặc bộ phận văn phòng của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp, công ty.
 • Nghiên cứu viên tại các cơ sở nghiên cứu về công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.
 • Giảng viên tại các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp về đào tạo văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.

Những tố chất phù hợp với ngành Lưu trữ học

Những bạn trẻ có mong ước theo học và thao tác trong ngành Lưu trữ học sẽ cần phải quy tụ được những năng lực sau đây :

 • Nghiêm túc, cẩn thận trong công việc;
 • Cẩn thận, kín đáo và nhạy bén;
 • Có tính quyết đoán, dám chịu trách nhiệm;
 • Sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong công việc;
 • Khả năng quản lý, quản trị thông tin lưu trữ;
 • Có năng lực về tổ chức, điều hành bộ máy và hoạt động lưu trữ;
 • Kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm;
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt;
 • Kỹ năng thực hiện và hướng dẫn các nghiệp vụ lưu trữ;
 • Kỹ năng điều hành và quản lý;
 • Có kỹ năng kiểm tra, đánh giá;
 • Có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng.

Xem thêm: Mức lương ngành quan hệ quốc tế?

Nguồn: tuyensinhhuongnghiep

Tin liên quan

Top trung tâm đào tạo Digital Marketing tại TP. Hồ Chí Minh

khoinganhtt

Digital Marketing – Phổ thông Cao đẳng – FPT Polytechnic Tuyển sinh 2022

khoinganhtt

Phân biệt truyền thông đa phương tiện và công nghệ đa phương tiện

khoinganhtt

Leave a Comment