Image default

Ngành Lưu trữ học-7320303

I Khối kiến thức chung Ngành Lưu trữ học

(không bao gồm học phần 7 và 8)16
1 Triết học Mác – Lê nin 3

2 Kinh tế chính trị Mác – Lê nin 2

3 Chủ nghĩa xã hội Khoa học 2

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

5 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2

6 Ngoại ngữ B15

Tiếng Anh B15

Tiếng Trung B15

7 Giáo dục thể chất 4

8 Giáo dục quốc phòng – an ninh 8

Lưu trữ học

II Khối kiến thức theo lĩnh vực 29

II. 1 Các học phần bắt buộc 23

(không bao gồm học phần 17)

9 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3

10 Nhà nước và pháp luật đại cương 2

11 Lịch sử văn minh thế giới 3

12 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3

13 Xã hội học đại cương 3

14 Tâm lí học đại cương 3

15 Logic học đại cương 3

16 Tin học ứng dụng 3

17 Kĩ năng bổ trợ 3

II. 2 Các học phần tự chọn 6/18

18 Kinh tế học đại cương 2

19 Môi trường và phát triển 2

20 Thống kê cho khoa học xã hội 2

21 Thực hành văn bản tiếng Việt 2

22 Nhập môn năng lực thông tin 2

23 Viết học thuật 2

24 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng 2

25 Hội nhập quốc tế và phát triển 2

26 Hệ thống chính trị Việt Nam 2

ngành lưu trữ học

III Khối kiến thức theo khối ngành 27

III.1 Các học phần bắt buộc 18

27 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 14

Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 14

Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 14

28 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 25

Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 25

Tiếng Trung cho khoa học xã hội và nhân văn 25

29 Khởi nghiệp 3

30 Lưu trữ học đại cương 3

31 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 3

III.2 Các học phần tự chọn 9/27

32 Quan hệ công chúng trong văn phòng 3

33 Sử liệu học 3

34 Thông tin học đại cương 3

35 Thư viện học đại cương 3

36 Văn bản học 3

37 Tâm lí học giao tiếp 3

38 Nhân học đại cương 3

39 Khoa học quản lý đại cương 3

40 Văn hoá tổ chức 3

IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 20

IV.1 Các học phần bắt buộc 14

41 Tổ chức công tác văn thư 2

42 Soạn thảo và ban hành văn bản quản lí 3

43 Quản lí văn bản 3

44 Tổ chức lập hồ sơ và quản lí hồ sơ 3

45 Nhập môn Quản trị văn phòng 3

IV.2 Các học phần tự chọn (chọn một trong hai định hướng sau):6

Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành 6/12

46 Quản trị nhân sự văn phòng 3

47 Lễ tân văn phòng 3

48 Đạo đức công vụ 3

49 Văn hoá công sở 3

Định hướng kiến thức liên ngành 6/12

50 Các lý thuyết quản trị 3

51 Nghiệp vụ tham mưu, tổng hợp 3

52 Tổ chức sự kiện trong văn phòng 3

53 Hành chính học đại cương 3

V Khối kiến thức ngành 45

V.1 Các học phần bắt buộc 20

54 Tổ chức khoa học tài liệu 5

55 Tổ chức bảo quản tài liệu 3

56 Tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ 3

57 Lưu trữ tài liệu điện tử 3

58 Quản lí nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ 3

59 Kỹ năng thuyết trình 3

V.2 Các học phần tự chọn 12/18

60 Lưu trữ tài liệu khoa học-công nghệ 2

61 Lưu trữ tài liệu Nghe-Nhìn 2

62 Công tác văn thư, lưu trữ trong các tổ chức kinh tế 2

63 Công tác văn thư, lưu trữ trong các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội 2

64 Tiêu chuẩn hoá trong công tác văn thư, lưu trữ 2

65 Lịch sử lưu trữ 2

66 Bảo hiểm tài liệu lưu trữ 2

67 Marketing lưu trữ 2

68 Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ 2

V.3 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 13

69 Thực tập thực tế 3

70 Thực tập tốt nghiệp 5

71 Khoá luận tốt nghiệp 5

Các học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp

72 Lý luận và phương pháp công tác văn thư 2

73 Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ 3

Xem thêm: Tìm hiểu thêm Ngành lưu trữ học

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Tin liên quan

Review tất tần tật về ngành Báo chí và truyền thông – Du học Trung Quốc Riba

khoinganhtt

Ngành xuất bản năm 2021: Vượt khó để phát triển theo hướng tinh túy

khoinganhtt

Ngành Quản lý thông tin – Khối ngành Công nghệ thông tin-7320205

khoinganhtt

Leave a Comment