Image default

Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập sách

Đào tạo trình độ ĐH ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập sách. Sinh viên được xét cấp học bổng địa thế căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Xuất bản .

1. Thời gian đào tạo ngành xuất bản: 4 năm.

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa:

Chương trình toàn khóa gồm 175 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần – 165 tiết)

Ngành Xuất bản

3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ra trường có năng lực thao tác tại những cơ quan xuất bản, in, phát hành sách báo, cơ quan báo chí truyền thông tiếp thị quảng cáo và văn hóa truyền thống thẩm mỹ và nghệ thuật ; có năng lực điều tra và nghiên cứu và giảng dạy tại những viện, trường ĐH, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc những ngành nghề dịch vụ trên ; đồng thời, hoàn toàn có thể liên tục học ở trình độ sau đại học, hoặc 1 số ít chuyên ngành khác như : báo chí truyền thông, phát hành xuất bản phẩm …

4. Chuẩn đầu ra:

4.1. Kiến thức

– Có kỹ năng và kiến thức cơ bản, mạng lưới hệ thống về lý luận chuyên ngành biên tập, in, phát hành xuất bản phẩm .

– Có tri thức cơ bản, mạng lưới hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước .

– Có kiến thức và kỹ năng cơ bản, có mạng lưới hệ thống về lý luận và nhiệm vụ biên tập xuất bản, có năng lực biên tập được những loại bản thảo thường thì .

– Có kỹ năng và kiến thức tổng hợp, nhất là kỹ năng và kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn, về quốc tế tân tiến, về quốc gia và con người Nước Ta trên những phương diện : lịch sử vẻ vang, truyền thống cuội nguồn, tâm ý, văn hóa truyền thống …

4.2. Kỹ năng

– Nắm vững tri thức về kiến thức và kỹ năng trình độ, được rèn luyện kỹ năng và kiến thức tổ chức triển khai bản thảo, biên tập bản thảo, phong cách thiết kế xuất bản phẩm truyền thông online, biên tập ngôn từ văn bản .

– Biết sử dụng thành thạo những trang thiết bị tân tiến trong công tác làm việc biên tập xuất bản : máy tính, máy in, máy ảnh …

– Có năng lượng tổng kết kinh nghiệm tay nghề, nghiên cứu và điều tra khoa học Giao hàng học tập và hoạt động giải trí thực tiễn về xuất bản

– Có năng lực tham gia những hoạt động giải trí đoàn thể chính trị xã hội, công tác làm việc văn hoá tư tưởng của Đảng và Nhà nước .

4.3. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

– Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với chủ với tiềm năng, lý tưởng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh .

– Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật và niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác làm việc. Trung thực và thẳng thắn. Yêu nghề, nhã nhặn, giản dị và đơn giản .

4.4. Trình độ Ngoại ngữ

Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B1 khung châu Âu ( tương tự 450 điểm TOEIC hoặc 470 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS ) .

4.5. Trình độ Tin học

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng tin học tin học ứng dụng trình độ B, có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác làm việc .

5. Chương trình đào tạo gồm một số môn học đặc thù sau:

5.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (74 đvht):

– Chính trị học đại cương

– Pháp luật đại cương

– Xây dựng Đảng

– Cơ sở văn hóa truyền thống Nước Ta

– Văn học Nước Ta ( chuyên đề )

– Lôgic hình thức

– Lý luận văn học

– Mỹ học

– Phong cách học văn bản

– Tác phẩm báo chí truyền thông

– Lịch sử văn minh quốc tế

– …..

5.2. Khối kiến thức cơ sở ngành (21 đvht):

– Lý thuyết tiếp thị quảng cáo

– Cơ sở lý luận xuất bản

– Lịch sử xuất bản sách

– Cơ sở ngôn ngữ học

– Tiếng Việt thực hành thực tế

– Soạn thảo và biên tập văn bản hành chính

– Lao động và đạo đức biên tập viên

– …..

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành (58 đvht):

– Tổ chức bản thảo

– Biên tập bản thảo

– Trình bày minh họa sách

– Biên tập ngôn từ văn bản

– Quản lý nhà nước về xuất bản

– Quản trị doanh nghiệp xuất bản

– Biên tập sách chính trị – pháp lý

– Biên tập sách tra cứu – hướng dẫn

– Biên tập sách văn học

– Biên tập sách giáo dục

– Phát hành xuất bản phẩm

– Đại cương về công nghệ in

– Biên tập tạp chí

– Marketing xuất bản

– …..

Xem thêm: Ngành Xã hội học ra trường làm gì?

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Tin liên quan

Theo ngành Truyền thông đa phương tiện học trường nào tốt nhất?

khoinganhtt

3 loại phương tiện truyền thông thường được sử dụng

khoinganhtt

Hướng đi tiềm năng cho ngành xuất bản

khoinganhtt

Leave a Comment