Image default

Thủ tục bổ sung ngành nghề xuất bản phần mềm chi tiết A>Z

Để thực thi thủ tục bổ trợ ngành nghề xuất bản phần mềm thì phải sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ, thủ tục và triển khai ra làm sao ? Và quan trọng là phải ĐK mã ngành nghề như thế nào cho đúng chuẩn ? Bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp những vướng mắc trên một cách chi tiết cụ thể .

I/ Hồ sơ và Trình tự thủ tục bổ sung ngành nghề xuất bản phần mềm

Với thời đại công nghệ thông tin phát triển cùng với sự xuất hiện và đổi mới liên tục của các sản phẩm công nghệ như máy tính, laptop, điện thoại thông minh. Song song với điều đó là không thể thiếu sự phát triển của công nghề phần mềm để sử dụng trên các sản phẩm công nghệ như hệ điều hành, phân mềm ứng dụng, game.

việc làm IT – phần cứng mạng,

Với nhu cầu phát triển như vậy cho nên các công ty công nghệ được thành lập rất nhiều với ngành nghề kinh doanh được đăng ký là xuất bản phần mềm. Còn đối với các doanh nghiệp đã thành lập và muốn mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực này thì chỉ cần thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề xuất bản phần mềm ở cơ quan đăng ký kinh doanh trước mới được phép hoạt động kinh doanh. Cụ thể, sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn hồ sơ, thủ tục cũng như trình tự tiến hành chi tiết. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

1. Hồ sơ bổ sung ngành nghề xuất bản phần mềm

Để ĐK bổ trợ ngành nghề xuất bản phần mềm, thì doanh nghiệp cần chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ như sau :

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành nghề xuất bản phần mềm.

+ Biên bản họp về việc bổ trợ ngành nghề xuất bản phần mềm. ( Của công ty TNNH 2 thành viên, công ty CP hoặc công ty hợp danh ) .

+ Quyết định về việc bổ trợ ngành nghề xuất bản phần mềm .

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhận thực thi nộp và nhận hiệu quả hồ sơ .

2. Trình tự tiến hành bổ sung mã ngành nghề kinh doanh xuất bản phần mềm

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng khá đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp thực thi bổ trợ ngành nghề theo tiến trình 2 bước sau :

Bước 1: Nộp hồ sơ và chờ nhận kết quả bổ sung ngành nghề xuất bản phần mềm

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ đổi khác, bổ trợ ngành nghề xuất bản phần mềm như trên đến Phòng ĐK kinh doanh thương mại của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Và nhận tác dụng sau 3 ngày thao tác

– Doanh nghiệp sẽ được Phòng ĐK kinh doanh thương mại cấp Giấy xác nhận về việc đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp. Trong đó sẽ bộc lộ những nội dung ĐK kinh doanh thương mại mới nhất của doanh nghiệp gồm có cả những ngành nghề kinh doanh thương mại mới bổ trợ .

Bước 2 : Đăng bố cáo thông tin thay đổi của doanh nghiệp

– Doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục đổi khác, bổ trợ ngành nghề xuất bản phần mềm thì phải công bố thông tin đổi khác của doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy xác nhận về việc đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp .

– Hiện nay khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, để thuận tiện Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thu lệ phí đăng bố cáo và sẽ công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi thông tin được thay đổi. Doanh nghiệp không cần thiết đăng thông tin trên báo giấy như trước nữa.

3. Quy định cụ thể về việc công bố nội dung bổ sung ngành nghề 

– Theo quy của Luật Doanh nghiệp thì khi biến hóa nội dung ĐK doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực thi thủ tục công bố công khai minh bạch trên Cổng thông tin vương quốc. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp mới công ty phải triển khai công bố nội dung ĐK kinh doanh thương mại mới theo đúng pháp luật .

– Trừ việc thay đổi địa điểm kinh doanh, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện của công ty thì không phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia. Còn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chắc chắn phải thực hiện thủ tục này.

– Cụ thể về yếu tố này Điều 49 của nghị định 78 / NĐ-CP / năm ngoái hướng dẫn ĐK doanh nghiệp, lao lý đơn cử như sau :

Điều 49. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

– 1. Trường hợp bổ trợ, đổi khác ngành, nghề kinh doanh thương mại, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại nơi doanh nghiệp đã ĐK. Nội dung Thông báo gồm có :

+ a ) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế ) ;

+ b ) Ngành, nghề ĐK bổ trợ hoặc biến hóa ;

+ c ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp ,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

– 2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ trợ, biến hóa thông tin về ngành, nghề kinh doanh thương mại của doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu vương quốc về ĐK doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu yếu, Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại cấp Giấy xác nhận về việc đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp cho doanh nghiệp .

– 3. Trường hợp hồ sơ thông tin bổ trợ, đổi khác ngành, nghề kinh doanh thương mại không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại thông tin doanh nghiệp sửa đổi, bổ trợ hồ sơ trong thời hạn 03 ngày thao tác .

– 4. Doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin biến hóa, bổ trợ ngành, nghề kinh doanh thương mại với Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày có biến hóa. Trường hợp có biến hóa mà doanh nghiệp không thông tin thì sẽ bị xử phạt theo pháp luật của pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính trong ngành kế hoạch và góp vốn đầu tư .

>>> Lưu ý: 

– Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày biến hóa nội dung ĐK kinh doanh thương mại, Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại phải gửi thông tin bổ trợ ngành nghề kinh doanh thương mại cho cơ quan thuế, cơ quan quản trị lao động, cơ quan thống kê, cơ quan bảo hiểm xã hội ;

– Định kỳ Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại phải gửi thông tin ĐK doanh nghiệp và thông tin bổ trợ ngành nghề kinh doanh thương mại cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, Q., thị xã, thành phố – nơi công ty, doanh nghiệp đặt trụ sở chính .

– Các tổ chức triển khai, cá thể có quyền ý kiến đề nghị Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại cung ứng những thông tin mà công ty phải công khai minh bạch theo lao lý của pháp lý

II/ Mã ngành nghề trong hồ sơ bổ sung ngành nghề xuất bản phần mềm

Mã ngành nghề xuất bản phần mềm  được quy định trong Danh mục hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, mã ngành nghề xuất bản phần mềm cần đăng ký kinh doanh là:

5820 – 58200: Xuất bản phần mềm

Nhóm này gồm :

– Xuất bản những phần mềm làm sẵn ( không định dạng ) như : Hệ thống quản lý ; kinh doanh thương mại và những ứng dụng khác ; chương trình game show máy vi tính .

– Xuất bản và phát hành những game show điện tử trực tuyến .

Loại trừ:

– Tái sản xuất phần mềm được phân vào nhóm 18200 ( Sao chép bản ghi những loại ) ;

– Bán lẻ phần mềm không định dạng được phân vào nhóm 4741 ( Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong những shop chuyên doanh ) ;

– Sản xuất phần mềm nhưng không nhằm mục đích để xuất bản được phân vào nhóm 62010 ( Lập trình máy vi tính ) ;

– Cung cấp trực tuyến phần mềm ( ứng dụng và phân phối những dịch vụ ứng dụng ) được phân vào nhóm 63110 ( Xử lý tài liệu, cho thuê và những hoạt động giải trí tương quan ) .

IV/ Dịch vụ bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Nam Việt Luật

– Nam Việt Luật quy tụ đội ngũ nhân viên, luật sư được đào tạo và giảng dạy chuyên nghiệp và bài bản, giàu kinh nghiệm tay nghề, giỏi trình độ, am hiểu về thủ tục xây dựng công ty cũng như thủ tục bổ trợ ngành nghề kinh doanh thương mại nên có năng lực tư vấn chi tiết cụ thể những yếu tố tương quan một cách cụ thể cho bạn.

Không chỉ tư vấn không lấy phí mọi vướng mắc tương quan, Nam Việt Luật còn hướng dẫn người mua cách sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để thuận tiện biến hóa, bổ trợ ngành nghề ĐK kinh doanh thương mại .

– Đặc biệt, khi nhận được ủy quyền, Nam Việt Luật sẽ thay người mua soạn thảo thủ tục, nộp hồ sơ và lấy tác dụng để trả cho người mua một cách nhành chóng, để giúp công ty của bạn thuận tiện kinh doanh thương mại ngành nghề muốn bổ trợ hay muốn biến hóa. Đến Nam Việt Luật, bạn sẽ được :

+ Tư vấn tận tình về ngành nghề, mã ngành kinh doanh thương mại

+ Nhân viên công ty Nam Việt Luật thực hiện toàn bộ thủ tục với cơ quan nhà nước liên quan tới thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

+ Thực hiện thủ tục công bố thông tin đổi khác ĐK kinh doanh thương mại sau biến hóa, bổ trợ ngành nghề cho người mua, thủ tục cần quan tâm sau đổi khác ĐK kinh doanh thương mại cho người mua

– Công ty Nam Việt Luật chúng tôi không những phân phối dịch vụ triển khai thủ tục bổ trợ ngành nghề kinh doanh thương mại xuất bản phầm mềm mà còn có những dịch biến hóa ĐK kinh doanh thương mại khác như biến hóa tên công ty, đổi khác địa chỉ trụ sở chính, đổi khác đại diện thay mặt pháp lý, đổi khác chủ sở hữu, quy đổi mô hình doanh nghiệp, biến hóa thành viên hoặc cổ đông công ty, tăng vốn điều lệ, biến hóa cơ cấu tổ chức ti lệ góp vốn …

Nên để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể hơn về thủ tục bổ trợ ngành nghề bạn hãy liên hệ ngay đến Nam Việt Luật để được tương hỗ .

Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan cần tư vấn, hãy liên hệ đến Nam Việt Luật để nhận tư vấn tận tình hơn nhé! Nam Việt Luật luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tận tình 24/7.

Xem thêm: Ngành Truyền thông đại chúng ra trường làm gì?

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Tin liên quan

Công nghệ truyền thông là gì? Không học truyền thông có dễ xin việc

khoinganhtt

Review ngành truyền thông đa phương tiện từ cựu sinh viên

khoinganhtt

Review Trường Đại học Thăng Long (TLU) có tốt không?

khoinganhtt

Leave a Comment