Image default

Nhóm ngành sản xuất hóa chất cơ bản gồm 1 số hoạt động nào?

Nhóm ngành sản xuất hóa chất cơ bản gồm những hoạt động giải trí được pháp luật tại Phụ lục II phát hành kèm theo Quyết định 27/2018 / QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế tài chính Nước Ta do Thủ tướng nhà nước phát hành, ( có hiệu lực hiện hành ngày 20/08/2018 ), theo đó :

2011: Sản xuất hoá chất cơ bản

Nhóm này gồm : Sản xuất hóa chất sử dụng những tiến trình cơ bản, như : phản ứng chưng cất và nhiệt cracking. Sản lượng của những tiến trình này thường được tạo ra bởi những nguyên tố hóa học khác nhau hoặc bởi những hợp chất hóa học được xác lập rõ đặc thù hóa học riêng không liên quan gì đến nhau .

20111: Sản xuất khí công nghiệp

Nhóm này gồm :
– Sản xuất khí y học và công nghiệp vô cơ dạng lỏng hoặc nén :
+ Khí cơ bản ,
+ Không khí nén hoặc lỏng ,
+ Khí làm lạnh ,
+ Khí công nghiệp hỗn hợp ,
+ Khí trơ như những bon đi ôxít ,
+ Khí phân lập .

20112: Sản xuất chất nhuộm và chất màu

Nhóm này gồm có :
– Sản xuất thuốc nhuộm, chất nhuộm từ bất kể nguồn nào dưới dạng cơ bản hoặc cô đặc .
Nhóm này cũng gồm :
– Sản xuất những loại sản phẩm cùng loại sử dụng như chất làm sáng huỳnh quang

20113: Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác

Nhóm này gồm có :
+ Sản xuất những nguyên tố hoá học ;
+ Sản xuất axít vô cơ trừ axít nitơríc ;
+ Sản xuất chất kiềm, dung dịch kiềm và những chất bazơ vô cơ khác trừ amoniac ;
+ Sản xuất nước chưng cất ;
+ Sản xuất những hợp chất vô cơ khác .
Nhóm này cũng gồm :
– Làm giàu quặng Uranium và Thorium ;

20114: Sản xuất hóa chất hữu cơ cơ bản khác

Nhóm này gồm có :
+ Axylic hidrocacbon, bão hoà hoặc chưa bão hoà ,
+ Xylic hidrocacbon, bão hoà hoặc chưa bão hoà ,

+ Rượu axylic và xylic,

+ Axit cacbonxylic đơn hoặc đa phân tử, gồm có axit axetic ,
+ Các hợp chất chứa oxy khác gồm có andehyt, xeton, quặng quino và hợp chất ôxi đa chức hoặc lưỡng chức ,
+ Glyxerin tổng hợp ,
+ Hợp chất hữu cơ chứa ni tơ, gồm có amin ,
+ Sự lên men đường, ngũ cốc hoặc những thứ tương tự như để sản xuất ra rượu cồn và este ,
+ Các hợp chất hữu cơ khác .

20119: Sản xuất hóa chất cơ bản khác

Nhóm này gồm có :
– Nung quặng sun-pít-sắt ;
– Lưu huỳnh những loại, trừ lưu huỳnh thăng hoa, lưu huỳnh kết tủa và lưu huỳnh dạng keo ;
– Sản xuất than củi từ những loại cây, gỗ ( trừ hoạt động giải trí đốt than bằng tay thủ công trong rừng ) ,
– Dầu và những mẫu sản phẩm khác từ chưng cất hắc ín than đá ở nhiệt độ cao và những loại sản phẩm tựa như .

Xem thêm: Ngành truyền thông học gì?

Loại trừ:

– Chiết xuất etan, metan, butan, propan được phân vào nhóm 06200 ( Khai thác khí đốt tự nhiên ) ;

– Sản xuất ga nguyên vật liệu như etan, butan hoặc propan trong xí nghiệp sản xuất lọc dầu mỏ được phân vào nhóm 19200 ( Sản xuất loại sản phẩm dầu mỏ tinh chế ) ;

– Sản xuất phân đạm và hợp chất ni tơ được phân vào nhóm 20120 ( Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ );
– Sản xuất amoni được phân vào nhóm 20120 ( Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ ) ;

– Sản xuất amoni clorua được phân vào nhóm 20120 ( Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ ) ;

– Sản xuất ni tơ và kali nitơrát được phân vào nhóm 20120 ( Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ ) ;

– Sản xuất amoni cacbonat được phân vào nhóm 20120 ( Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ ) ;

– Sản xuất nhựa nguyên sinh được phân vào nhóm 2013 ( Sản xuất plastic và cao su đặc tổng hợp dạng nguyên sinh ) ;

– Sản xuất cao su đặc tổng hợp dạng nguyên sinh được phân vào nhóm 2013 ( Sản xuất plastic và cao su đặc tổng hợp dạng nguyên sinh ) ;

– Sản xuất thuốc nhuộm được phân vào nhóm 2022 ( Sản xuất sơn, vecni và những chất sơn, quét tựa như ; sản xuất mực in và matít ) ;

– Sản xuất glyxerin thô được phân vào nhóm 2023 ( Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh ) ;

– Sản xuất tinh dầu tự nhiên được phân vào nhóm 20290 ( Sản xuất loại sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu ) ;

Sản xuất hóa chất

– Sản xuất nước chưng cất được phân vào nhóm 20290 (Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu);

– Sản xuất salixilic và ô-axít axetyl salicilic được phân vào nhóm 2100 ( Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu ) .

Trên đây là tư vấn về các hoạt động nhóm ngành sản xuất hóa chất cơ bản. Để nắm thông tin các ngành nghề đăng ký kinh doanh khác, vui lòng tham khảo tại bài viết: Tổng hợp mã ngành nghề kinh doanh mới nhất.

Chúc sức khỏe thể chất và thành công xuất sắc !

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Tin liên quan

Ngành lưu trữ học là gì? Điểm chuẩn và các trường đào tạo

khoinganhtt

Ngành truyền thông đa phương tiện – Học gì, làm gì, lương ra sao?

khoinganhtt

Phương tiện truyền thông đại chúng là gì?

khoinganhtt

Leave a Comment