Ngành công nghệ truyền thông

NGÀNH TUYỂN SINH

Đại học Kinh tế Tài chính xét tuyển học bạ ngành Công nghệ truyền thông như thế nào?

khoinganhtt
Chọn học ngành Công nghệ truyền thông tại Trường Đại học Kinh tế – Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF), bạn sẽ được đào tạo theo phương pháp hiện đại, gắn thực tiễn,...
NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành Công nghệ truyền thông của Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM tiền học phí bao nhiêu?

khoinganhtt
Theo đó, Công nghệ truyền thông là một ngành mới mẻ, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng là rất cao. Điều này cũng giải thích cho việc ngày càng nhiều bạn trẻ theo...