Ngành Hệ thống thông tin quản lý

NGÀNH TUYỂN SINH

1 số điều cần biết về chuyên ngành Hệ thống Thông tin Quản lý – Đại học Duy Tân, Việt Nam

khoinganhtt
Cùng với các ngành: Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Máy tính, Kỹ thuật Phần mềm, Kỹ thuật mạng,… Hệ thống Thông tin Quản lý (Managerment Information System- MIS) đang được người học quan tâm trong...