Image default

Trường ĐH Tài chính – Marketing công bố lịch xét tuyển 2021

Sáng 20/4, Trường ĐH Tài chính – Marketing công bố thủ tục và lịch xét tuyển năm 2021 theo từng phương phức xét tuyển .

1. Đối với diện xét tuyển thẳng:

– Thí sinh ĐK xét tuyển thẳng theo lao lý tại những Điểm a, b, c, e, g, i Khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh thì nộp thủ tục hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo ;

– Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng theo quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh, thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia những môn học thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường thì nộp thủ tục hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Trường (Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Tài chính- Marketing; số 778 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP HCM).

Thời gian xét tuyển:

– Thời gian thí sinh nộp hồ sơ ĐK : trước ngày 30/5/2021 .
– Công bố tác dụng xét tuyển : trước 17 giờ 00 ngày 28/7/2021 tại https://tuyensinh.ufm.edu.vn / .
– Thí sinh trúng tuyển gửi hồ sơ và xác nhận nhập học : trước 17 giờ 00 ngày 10/8/2021 .

2. Đối với diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT):

a. Hồ sơ đăng ký:

– Phiếu ĐK xét tuyển ( thí sinh kê khai thông tin ĐK xét tuyển tại dms.ufm.edu.vn và in, ký xác nhận ) ;

– Bản sao hợp lệ học bạ trung học phổ thông ( hoặc bảng tác dụng học tập trung học phổ thông được Hiệu trưởng ký xác nhận, đóng dấu ) lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 ;

– Bản sao hợp lệ những sách vở ưu tiên về đối tượng người dùng, khu vực ; phần thưởng, chứng từ ( nếu có ) .

Lưu ý : Thí sinh ĐKXT theo những diện lao lý tại mục III. 1. b và mục III. 1. c thì nộp hồ sơ ĐKXT riêng không liên quan gì đến nhau nhau cho mỗi diện xét tuyển .

b. Thời gian xét tuyển:

– Thời gian nhận hồ sơ ĐK : từ ngày 4/5/2021 đến ngày 16/7/2021 .
Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện bảo vệ đến địa chỉ : Phòng Quản lý giảng dạy, Trường Đại học Tài chính – Marketing ; số 778 Nguyễn Kiệm, phường 4, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh .

– Thí sinh có nhu yếu kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT :

+ Thí sinh triển khai kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương pháp trực tuyến tại dms.ufm.edu.vn

+ Mỗi thí sinh được kiểm soát và điều chỉnh ĐKXT tối đa 3 ( ba ) lần trong thời hạn từ ngày 17/7/2021 đến 17 giờ 00 ngày 19/7/2021 .

+ Hồ sơ ĐKXT của thí sinh là hồ sơ ĐKXT ở lần kiểm soát và điều chỉnh ở đầu cuối .

– Trường công bố hiệu quả xét tuyển : trước 17 giờ 00 ngày 3/8/2021 tại https://tuyensinh.ufm.edu.vn / .

– Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học : trước 17 giờ 00 ngày 10/8/2021 .
Thí sinh trúng tuyển nộp bản chính Giấy ghi nhận tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cho Trường để xác nhận nhập học thì không được tham gia những đợt xét tuyển khác .

3. Đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học quốc gia TP HCM tổ chức năm 2021:

a. Hồ sơ ĐK :

– Phiếu ĐK xét tuyển ( thí sinh kê khai thông tin ĐK xét tuyển tại dms.ufm.edu.vn và in, ký xác nhận ) ;

– Bản sao hợp lệ học bạ trung học phổ thông ( hoặc bảng tác dụng học tập trung học phổ thông được Hiệu trưởng ký xác nhận, đóng dấu ) lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 ;

– Bản sao hợp lệ những sách vở ưu tiên về đối tượng người dùng, khu vực ( nếu có ) ;

b. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

Trường thông tin ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào tại https://tuyensinh.ufm.edu.vn / sau khi có list thí sinh ĐKXT và có tác dụng kỳ thi nhìn nhận năng lượng năm 2021 của Đại học vương quốc TP.HCM.

c. Thời gian xét tuyển :

– Thời gian nhận hồ sơ ĐK : từ ngày 4/5/2021 đến ngày 23/7/2021 .

+ Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện bảo vệ đến địa chỉ : Phòng Quản lý giảng dạy, trường Đại học Tài chính – Marketing ; số 778 Nguyễn Kiệm, phường 4, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM .

+ Trường hợp thí sinh có thêm tác dụng kỳ thi nhìn nhận năng lượng đợt 2 do Đại học vương quốc TP Hồ Chí Minh tổ chức triển khai năm 2021 ( nếu có ) trước thời gian hết hạn nhận hồ sơ ĐK xét tuyển theo phương pháp này thì Trường sẽ lấy hiệu quả nhìn nhận năng lượng cao nhất của thí sinh giữa đợt thi 1 và đợt thi 2 để xét trúng tuyển cho thí sinh. Trường hợp thời gian công bố hiệu quả nhìn nhận năng lượng đợt 2 ( nếu có ) của Đại học vương quốc TP Hồ Chí Minh tổ chức triển khai năm 2021 sau thời gian hết hạn nhận hồ sơ ĐK xét tuyển theo phương pháp này thì Trường xét tuyển dựa trên hiệu quả thi nhìn nhận năng lượng đợt 1 tổ chức triển khai vào tháng 03/2021 cho thí sinh .

– Thí sinh có nhu yếu kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT :
+ Thí sinh thực thi kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương pháp trực tuyến tại dms.ufm.edu.vn

+ Mỗi thí sinh được kiểm soát và điều chỉnh ĐKXT tối đa 3 ( ba ) lần trong thời hạn từ ngày 24/07/2021 đến 17 giờ 00 ngày 26/07/2021 .

+ Hồ sơ ĐKXT của thí sinh là hồ sơ ĐKXT ở lần kiểm soát và điều chỉnh ở đầu cuối .
– Trường công bố tác dụng xét tuyển : trước 17 giờ 00 ngày 3/8/2021 tại https://tuyensinh.ufm.edu.vn / .

– Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học : trước 17 giờ 00 ngày 10/8/2021 .
Thí sinh trúng tuyển nộp bản chính Giấy ghi nhận hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và bản chính Giấy ghi nhận hiệu quả kỳ thi nhìn nhận năng lượng do ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức triển khai năm 2021 cho Trường để xác nhận nhập học thì không được tham gia những đợt xét tuyển khác .

4. Đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021:

Thực hiện theo lao lý và lịch tuyển sinh năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể :

– Ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào được lao lý tại mục II.. Trường hợp có sự kiểm soát và điều chỉnh ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào, điều kiện kèm theo nhận hồ sơ ĐKXT thì Trường sẽ thông tin tại https://tuyensinh.ufm.edu.vn / và trên những phương tiện truyền thông trước ngày 5/8/2021 .

– Thí sinh có nhu yếu kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT :

+ Thí sinh chỉ được thực thi kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương pháp trực tuyến .

+ Mỗi thí sinh được kiểm soát và điều chỉnh ĐKXT tối đa 3 ( ba ) lần trong thời hạn từ ngày 7/8/2021 đến 17 giờ 00 ngày 17/8/2021 .

– Trường thực thi quá trình xét tuyển đợt 1 : từ ngày 20/8/2021 đến 17 giờ 00 ngày 22/8/2021 .

– Trường công bố hiệu quả trúng tuyển đợt 1 : trước 17 giờ 00 ngày 23/8/2021 .

– Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học đợt 1 : trước 17 giờ 00 ngày 1/9/2021 ( tính theo dấu bưu điện ) .
Nhà trường sẽ thông tin đợt xét tuyển bổ trợ nếu còn chỉ tiêu tuyển sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1 tại https://tuyensinh.ufm.edu.vn / .

5. Lệ phí xét tuyển:

– Đối với xét tuyển những đối tượng người tiêu dùng ưu tiên được pháp luật trong Quy chế tuyển sinh và xét tuyển theo hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông : Nhà trường thực thi theo lao lý hiện hành về phí dự thi, dự tuyển ( lệ phí tuyển sinh ) tại Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính .

– Đối với thí sinh ĐK xét tuyển diện Ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào tác dụng học tập trung học phổ thông ( học bạ trung học phổ thông ) ( theo pháp luật tại mục III. 1. b ) : 30.000 đồng / thí sinh / hồ sơ .

– Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển diện Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT): 30.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.

– Đối với thí sinh ĐK xét tuyển dựa vào hiệu quả kỳ thi nhìn nhận năng lượng do Đại học vương quốc TP TP HCM tổ chức triển khai năm 2021 : 30.000 đồng / thí sinh / hồ sơ .
Trường không hoàn trả lệ phí xét tuyển so với những hồ sơ không hợp lệ, hồ sơ không trúng tuyển .

– Thí sinh hoàn toàn có thể nộp kèm lệ phí và hồ sơ ĐK xét tuyển trực tiếp tại Trường ; hoặc tại Bưu điện thí sinh gửi hồ sơ ( nếu gửi hồ sơ dự tuyển qua đường bưu điện ) hoặc chuyển khoản qua ngân hàng qua Số thông tin tài khoản : 3131 0000 969697 tại Ngân hàng đầu tư và tăng trưởng Nước Ta ( Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV ) Trụ sở Bắc TP HCM.

Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức giao dịch chuyển tiền cần ghi rõ họ tên và số Chứng minh nhân dân trong giấy giao dịch chuyển tiền với nội dung “ Lệ phí xét tuyển 2021 theo học bạ trung học phổ thông ( hoặc theo tác dụng kỳ thi nhìn nhận năng lượng ĐHQG TP TP HCM 2021 ) ” .

Xem thêm: Ngành Quản trị kinh doanh học những gì?

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Tin liên quan

Ngành Digital Marketing xét tuyển những tổ hợp nào?

khoinganhtt

[Hướng nghiệp 24h] Học ngành Quản lý Thông tin ra trường làm gì?

khoinganhtt

Tìm hiểu ngành nghề: Ngành Truyền thông đại chúng (Mã XT: 7320105)

khoinganhtt

Leave a Comment